Forum Total Commander Ultima Prime

Full Version: Przestał działać skrót SHIFT+CTRL+ALT+F5
You're currently viewing a stripped down version of our content. View the full version with proper formatting.
Cześć,

W poprzednio używanej przeze mnie wersji (chyba 7.0) wyśmienicie działał mi bardzo przydatny skrót: SHIFT+CTRL+ALT+F5, który pakował zaznaczoną zawartość do bieżącego (w bieżącym panelu) folderu.
W najnowszej wersji (7.2) mi to nie działa. Ktoś podpowie jak to przywrócić?
Nie kojarze tego skrótu, tu masz fajny spis http://totalcmd.pl/pomoc/skroty-klawiszowe
Nie korzystałeś przypadkiem z jakiegoś dodatkowego rozszerzenia? U mnie w TC nie działa ten skrót Tongue
Reference URL's