Forum Total Commander Ultima Prime
OpenFileTC - Univerzální aplikace - Printable Version

+- Forum Total Commander Ultima Prime (http://tcup.pl/forum)
+-- Forum: Other languages (/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Forum: Česky/Czech (/forumdisplay.php?fid=55)
+--- Thread: OpenFileTC - Univerzální aplikace (/showthread.php?tid=3086)OpenFileTC - Univerzální aplikace - Chodec - 2019-07-26 14:27:01

Je nějaký způsob, jak do pluginu OpenFileTC přidat univerzální aplikace (například Microsoft Edge)?