Ιστορικό του TC UP

Version 7.6 (2019 03 31)
Added "HWiNFO" application - comprehensive hardware analysis, monitoring and reporting software for Windows

Added new version of "XnConvert" - Batch Image Processing, Image Convertor and Image Resizer

Updated "Ant Movie Catalog" do application to the newest version (4.2.2.2).

Updated "Audacity" do application to the newest version (2.3.1).

Updated "KeePass" do application to the newest version (1.37).

Updated "Miranda NG" do application to the newest version (0.95.10.1).

Updated "Notepad++" do application to the newest version (7.6.4).

Updated "Opera" do application to the newest version (58.0.3135.127).

Updated "TeamViewer" do application to the newest version (14.2.2558 P).

Updated "Total Commander" do application to the newest version (9.22a).

Updated "Universal Extractor" do application to the newest version (2.0.0 RC 1).

Updated "XnView" do application to the newest version (2.48).

Updated "ADWCleaner" do application to the newest version (7.2.7.0).

Removed " System Info for Windows " application.

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Version 7.5 (2018 12 31)
Added "Audacity" audio files editor.

Added "Cloud" WFX plug-in that allows to direct access cloud based services via Total Commander: Dropbox, Box, OneDrive, Google Drive, Yandex Drive.

Updated "AIMP" application to the newest version (4.51 Build 2084).

Updated "HomeBank" application to the newest version (5.2.2).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.36).

Updated "Miranda NG" application to the newest version (0.95.9.1).

Updated "MyPhoneExplorer" application to the newest version (1.8.8).

Updated "Notepad++" application to the newest version (7.6.1).

Updated "Opera" application to the newest version (57.0.3098.106).

Updated "qBittorrent" application to the newest version (4.1.4).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (14.0.13880 P).

Updated "Total Commander" application to the newest version (9.21a).

Updated "Universal Extractor" application to the newest version (2.0.0 RC 1).

Updated "VeraCrypt" application to the newest version (1.23).

Updated "WContig" application to the newest version (2.3.0.0).

Updated "XnView" application to the newest version (2.46).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (7.2.6.0).

Removed "Wavosaur" application.

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Version 7.4 (2017 12 31)
Updated "AIMP" application to the newest version (4.50 Build 2058).

Updated "Ant Movie Catalog" application to the newest version (4.2.1.2).

Updated "HomeBank" application to the newest version (5.1.6).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.34).

Updated "Miranda NG" application to the newest version (0.95.8).

Updated "Notepad++" application to the newest version (7.5.3).

Updated "Opera" application to the newest version (49.0.2725.64).

Updated "qBittorrent" application to the newest version (4.0.2).

Updated "Team Viewer" application to the newest version (13.0.6447 P).

Updated "Total Commander" application to the newest version (9.12).

Updated "VeraCrypt" application to the newest version (1.21).

Updated "WContig" application to the newest version (2.2.0.0).

Updated "XnView" application to the newest version (2.43).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Version 7.3 (2017 06 30)
Fixed QuickSearch issue in Windows 10 (Creators Update)

Updated "AIMP" application to the newest version (4.13 build 1897).

Updated "Gimp" application to the newest version (2.8.22).

Updated "HomeBank" application to the newest version (5.1.5).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.33).

Updated "Light Alloy" application to the newest version (4.10.2).

Updated "Miranda NG" application to the newest version (0.95.6).

Updated "MyPhoneExplorer" application to the newest version (1.8.8).

Updated "Notepad++" application to the newest version (7.3.3).

Updated "Opera" application to the newest version (46.0.2597.26).

Updated "qBittorrent" application to the newest version (3.3.12).

Updated "Team Viewer" application to the newest version (12.0.78313P).

Updated "Wavosaur" application to the newest version (1.3.0.0).

Updated "XnView" application to the newest version (2.40).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 7.2 (2016 12 31)
Added new version of "Universal Extractor" application (archive and installers extracting application).

Added ADB WFX plugin (allows to control Android devices via ADB (Android Debug Bridge)).

Updated "AIMP" application to the newest version (4.12 build 1877).

Updated "Gimp" application to the newest version (2.8.18).

Updated "HomeBank" application to the newest version (5.1.2).

Updated "Light Alloy" application to the newest version (4.9.0).

Updated "Notepad++" application to the newest version (7.2.2).

Updated "Opera" application to the newest version (42.0.2393.94).

Updated "Sumatra PDF" application to the newest version (3.1.2).

Updated "Team Viewer" application to the newest version (12.0.72365P).

Updated "Total Commander" application to the newest version (9.0a).

Updated "Wavosaur" application to the newest version (1.2.0.0).

Updated "WContig" application to the newest version (2.1.0.0).

Updated "XnView" application to the newest version (2.39).

Removed old version of "Universal Extractor" application.

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 7.1 (2016 06 30)
Added new BitTorrent application - "qBittorrent".

Updated TC UP New with 64 bit support.

Added Danish language for TC UP - thanks goes to Jens Sabroe Pedersen.

Updated "HomeBank" application to the newest version (5.0.8).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.31).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.9.2).

Updated "Opera" application to the newest version (38.0.2220.31).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.53.1087).

Updated "System Explorer" application to the newest version (7.0.0.5356).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (11.0.59518 P).

Updated "XnView" application to the newest version (2.36).

Removed "uTorrent" application.

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 7.0 (2015 12 31)
Preliminary support for 64 bit Total Commander (in Windows x64) thanks to TCUP64.exe starter

Added new default icons from Fugue Icon Pack - thanks goes to Yusuke Kamiyamane.

Added new installer intro - thanks goes to Artem Izmaylov.

Updated "MyPhone Explorer" application to the newest version (1.8.7).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.8.8).

Updated "Opera" application to the newest version (34.0.2036.25).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (11.0.53254).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (5.026).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.9 (2015 11 30)
Added "HomeBank" application.

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.7 build 1625).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.8.7).

Updated "Opera" application to the newest version (33.0.1990.115).

Updated "SumatraPDF" application to the newest version (3.1.1).

Updated "ADWCleaner" application to the newest version (5.022).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.8 (2015 10 31)
Added "VeraCrypt" application.

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.8.6).

Updated "Opera" application to the newest version (33.0.1990.43).

Updated "SumatraPDF" application to the newest version (3.1).

Updated "ADWCleaner" application to the newest version (5.015).

Removed "TrueCrypt" application.

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.7 (2015 09 30)
Minor clean up project.

Updated "AIMP" application to the newest version (3.60 build 1503).

Updated "Miranda NG" application to the newest version (0.95.4 build #13028).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.8.3).

Updated "Opera" application to the newest version (32.0.1948.69).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (10.0.47484 P).

Updated "Total Commander" application to the newest version (8.52a).

Updated "XnView" application to the newest version (2.34).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (5.009).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.6 (2015 08 31)
Added "WinDirStat" tool.

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.6 build 1614).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.8.2).

Updated "Opera" application to the newest version (31.0.1889.174).

Updated "System Explorer" application to the newest version (7.0.0.5356).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (10.0.45862 P).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (5.004).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.5 (2015 07 31)
Taskbar / Start Menu Icon pinning function for Windows 7+ has been repaired.

Reorganization of directories in the root directory of the project.

Updated "AIMP" application to the newest version (3.60 build 1497).

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.6 build 1559).

Updated "Inkscape" application to the newest version (0.91 r13725).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.8).

Updated "Opera" application to the newest version (30.0.1835.125).

Updated "System Explorer" application to the newest version (6.4.3.5352).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (4.208).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.4 (2015 06 30)
Minor clean up project.

Repair the start up problem with "System Info for Windows" application.

Updated "AIMP" application to the newest version (3.60 build 1495).

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.6 build 1556).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.7.9.2).

Updated "Opera" application to the newest version (30.0.1835.88).

Updated "System Explorer" application to the newest version (6.4.2.5342).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (10.0.43879 P).

Updated "XnView" application to the newest version (2.33).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (4.207).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.3 (2015 05 31)
Added possibility to display TC UP icon for its home directory.

Added possibility to display bigger font for Total Commander at higher screen resolutions.

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.5 build 1542).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.29).

Updated "Miranda NG" application to the newest version (0.95.4 build #13028).

Updated "Opera" application to the newest version (29.0.1795.60).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.52.1086).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (10.0.42849 P).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (4.205).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.2 (2015 04 30)
Added "Magnifixer" tool - thanks to Peter Bowie for permission to add this tool to the project.

Fixed detection of TC UP update.

Added new installer command line parameters: /LANG, /SILENT.

Fixed VBS scripts issue.

Fixed "Invalid floating point operation" issue (thanks Grac).

Updated "AIMP" application to the newest version (3.60.1492).

Updated "Opera" application to the newest version (29.0.1795.47).

Updated "ADWCleaner" tool to the newest version (4.202).

Various plugins have been updated to the newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.1 (2015 03 31)
Added "MyPhoneExplorer" application - thanks to Franz Josef Wechselberger for permission to add this application to the project.

Added "Miranda NG" application - thanks to all Miranda NG team for permission to add this application to the project.

Added "AdwCleaner" tool - thanks to Matthieu (Xplode) for permission to add this tool to the project.

Added "ColorMania" tool - thanks to Peter Bowie for permission to add this tool to the project.

Added WFX plugin: MediaAudio2 (MTP). It allows fast communication with devices using MTP protocol (for example: Android, Windows Phone, ...).

TC UP installer: Added "Portable mode".

TC UP installer: Added command line installation (tcup61.exe /HELP).

TC UP installer: Updated language files.

Reorganized and rearranged files of project.

Updated "AIMP" application to the newest version (3.60 build 1483).

Updated "Ant Movie Catalog" application to the newest version (4.2.02).

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.4 build 1485).

Updated "GIMP" application to the newest version (2.8.14.1).

Updated "Light Alloy" application to the newest version (4.8.8 build 2038).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.7.5).

Updated "Opera" application to the newest version (28.0.1750.48).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.51.1063).

Updated "System Info for Windows" application to the newest version (4.4.0514f Home Edition).

Updated "SumatraPDF" application to the newest version (3.0).

Updated "System Explorer" application to the newest version (6.4.0.5331).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (10.0.40642 P).

Updated "Total Commander" application to the newest version (8.51a).

Updated "WinContig" application to the newest version (1.35.04).

Updated "XnView" application to the newest version (2.32).

Removed "Miranda IM" application.

Removed "ColSel" tool.

Removed "TC UP Ultimate" tool.

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 6.0 (2014 03 31)
Added "Light Alloy" application - thanks goes to Dmitry Koteroff for his agree to add this application to project.

Added two new resolutions to properly display button bars: 1366x768 and 2560x1440.

Added new icon collection (buttons, drives and icons) - thanks to Caster-X.

Updated and optimized installer code.

Updated TC UP Turbo tool to its newest version (4.0).

Updated TC UP.exe to its newest version (6.0).

Updated TCUPShellExt.dll for x64 machines (Windows Shell TC UP context menu) - thanks to Artem Izmaylov.

Updated "AIMP" application to the newest version (3.55 build 1345).

Updated "GIMP" application to the newest version (2.8.10).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.5.5 UNICODE).

Updated "Opera" application to the newest version (20.0.1387.77).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.50.1036).

Updated "Subtitle Workshop" application to the newest version (6.0b).

Updated "System Explorer" application to the newest version (4.5.0.5125).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (9.0.26297 P).

Updated "Total Commander" application to the newest version (8.50).

Updated "uTorrent" application to the newest version (3.4 build 30660).

Updated "VirtualDub" application to the newest version (1.10.4 build 35491).

Updated "Wavosaur" application to the newest version (1.1.0.0).

Updated "XnView" application to the newest version (2.20).

Removed "The KMPlayer" application.

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.9 (2013 11 30)
Added "Opera Mail" application.

Updated and enhanced installer code.

Added function to maximize "Total Commander" at start, for most of screen resolutions.

Added coloring in "Total Commander" for directories and files created 5 minutes earlier and hidden files.

Adaptation of the "Opera" application to effectively browse the Internet.

Updated "AIMP" application to the newest version (3.55 build 1324).

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.3 build 1360).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.26).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.5.1 UNICODE).

Updated "Opera" application to the newest version (18.0.1284.49).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.49.1019).

Updated "SumatraPDF" application to the newest version (2.4).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (8.0.22298P).

Updated "Total Commander" application to the newest (8.50 Beta11).

Updated "uTorrent" application to the newest version (3.3.2 build 30303).

Updated "VirtualDub" application to the newest version (1.10.4 build 35491).

Updated "WinContig" application to the newest version (1.20a).

Updated "XnView" application to the newest version (2.11).

Updated "PuTTY" tool to the newest version (0.63).

Updated "TightVNC" tool to the newest version (2.7.10).

Removed "SiMail" application.

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.8 (2013 08 31)
Installer now uses Unicode encoding.

Updated and optimized installer code.

Fixed installer pin / unpin function of TC UP icon on Windows 7 / Windows 8.

Updated "AIMP" application to the newest version (3.51 build 1288).

Updated "AntMovieCatalog" application to the newest version (4.1.2).

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9.2 buil 1303).

Updated "Gimp" application to the newest version (2.8.6).

Updated "InfraRecorder" application to the newest version (0.53).

Updated "Inkscape" application to the newest version (0.48.4 r9939).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.23).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.4.3 UNICODE).

Updated "Opera" application to the newest version (12.16).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.48.982).

Updated "SumatraPDF" application to the newest version (2.3.2).

Updated "SystemExplorer" application to the newest version (4.2.2.5081).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (8.0.19617 P).

Updated "uTorrent" application to the newest version (3.3.1 build 30003).

Updated "Wavosaur" application to the newest version (1.0.9.0).

Updated "WinContig" application to the newest version (1.15).

Updated "WinMerge" application to the newest version (2.14.0.0 UNICODE).

Updated "XnView" application to the newest version (2.04).

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.7 (2012 08 31)
Added "GIMP" application.

Plenty of improvements in installer code.

Fixed autoinstallation option (with preinstalled schema or configuration file) in installer.

Improved installer code for installation optimalisation.

Updated "TC UP Turbo" tool to the newest version (2.7.0.1006).

Updated "AIMP" application to the newest version (3.10 build 1074).

Updated "Ant Movie Catalog" application to the newest version (4.1.1.2).

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.9 build 1249).

Updated "Inkscape" application to the newest version (0.48.2).

Updated "KeePass" application to the newest version (1.23).

Updated "Notepad++" application to the newest version (6.1.6 Unicode).

Updated "Opera" application to the newest version (12.02).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.43.623).

Updated "SumatraPDF" application to the newest version (2.1.1).

Updated "System Explorer" application to the newest version (3.9.3).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (7.0.13989).

Updated "The KMPlayer" application to the newest version (3.3.0.33).

Updated "Total Comander" application to the newest version (8.01).

Updated "TrueCrypt" application to the newest version (7.1a).

Updated "uTorrent" application to the newest version (3.2 build 27708).

Updated "Wavosaur" application to the newest version (1.0.6.0).

Updated "WinContig" application to the newest version (1.10.00).

Updated "XnView" application to the newest version (1.99).

Removed "Artweaver" application.

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.6 (2011 11 30)
Added TrueCrypt application - thanks goes to David Morgan, for his agree to add this application to project.

Added installer autoinstallation based on predefined schemas or external config file.

Added Splash Screen to installer.

Rewritten installer code.

Updated TC UP New tool to the newest version (3.1 RC 2).

Updated TC UP Turbo tool to the newest version (2.6).

Fixed TCUPShellExt.dll (Windows Shell TC UP context menu)

Updated "Free Download Manager" application to the newest version (3.8 RC2).

Updated "Notepad++" application to the newest version (5.9.6.2 Unicode).

Updated "Opera@USB" application to the newest version (11.52).

Updated "Recuva" application to the newest version (1.41.537).

Updated "System Info for Windows" application to the newest version (2011.10.29).

Updated "SumatraPDF" application to the newest version (1.9).

Updated "System Explorer" application to the newest version (3.6.2).

Updated "TeamViewer" application to the newest version (6.0.11656).

Updated "The KMPlayer" application to the newest version (3.0.0.1442 R2).

Updated "uTorrent" application to the newest version (3.0 build 26473).

Updated "WinContig " application to the newest version (1.00).

Updated "XnView" application to the newest version (1.98.5).

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.5 (2011 05 31)
Added TeamViewer application - thanks for Mrs. Marta from TeamViewer GmbH for her agree to add this application to project.

Updated TC UP New tool to its newest version (3.1).

Updated TC UP Turbo tool to its newest version (2.5).

Adapted the newest version of Opera@USB to fast and safely browsing Internet.

Added "Customize" TC UP menu entry that allows to configure TCUP application thanks to TCUP Turbo interface.

Created official TC UP project account on Facebook.

Updated installer code.

"InfraRecorder" has been updated to the newest version (0.52).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.9 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (11.11).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.40.525).

"SumatraPDF" has been updated to the newest version (1.5.1).

"SystemExplorer" has been updated to the newest version (2.8.1.3583).

"uTorrent" has been updated to the newest version (2.2.1).

"XnView" has been updated to the newest version (1.98).

Big actualisation of plugins to its newest versions.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.4 (2011 02 28)
Added extensions support to Opera@USB.

Added to TC UP installer a button to ignore closing TC UP related processes during installation.

Customized TC UP installer default setup for computer services.

Rewritten directories and files creation tool - TC UP New.

Fixed TC UP launcher - TC UP.exe

Fixed TC UP uninstaller.

Fixed TC UP installer code for applications associations.

"Free Download Manager" has been updated to the newest version (3.5 RC build 954).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.8.7 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (11.01).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.39.509).

"SumatraPDF" has been updated to the newest version (1.3).

"SystemExplorer" has been updated to the newest version (2.7.3.3470).

"Total Commander" has been updated to the newest version (7.56a).

"µTorrent" has been updated to the newest version (2.2).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.9.11 Build 32842).

"WinContig" has been updated to the newest version (1.00 RC2).

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.3 (2010 11 30)
Added "KeePass" - secure password storage tool. Special thanks to Dominik Reichl for agreement for adding his application to our project.

Removed update mode from TC UP installer.

Added button for project donations.

Fixed issues with TC UP.exe.

Fixed issues with TC UP New.

"Ant Movie Catalog" has been updated to the newest version (3.5.1).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.8.4 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (10.63).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2010 (build 0714g)).

"µTorrent" has been updated to the newest version (2.2).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.9.10 (build 32839)).

"XnView" has been updated to the newest version (1.97.8).

Removed "Hasla" application.

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.2 (2010 08 31)
Added function to make Opera@USB as default system Browser.

Added function to autopin TC UP (and other programs) icon on Windows 7 Taskbar and Start Menu (based on Windows Script Host Script, experimental). Works only on systems with EN, PL and DE language (for now).

Designed new Windows 7 drive bar.

TC UP Turbo - General code optimization. New design of information window.

Function to read installation language for uninstaller and repair mode.

Updated VirtualDisk driver.

Updated NSIS plugins (EmbeddedLists.dll (v1.4 RC2), LockedList.dll (v2.0), by Stu).

Updated Installer pages graphics and design.

Updated Installer pages. General updates and code optimization.

Updated TC UP licenses (translation, moved here credits).

Removed Credits from Welcome Page.

Removed modification of %PATH% system variable.

Removed WINAMP support in Total Commander taskbar information (for now).

Updated Uninstaller Repair Mode.

Updated Uninstaller code rewritten (Code optimizations, updates and fixes).

Fixed %DISK_PERCENT_USED_SPACE% and %DISK_PERCENT_FREE_AVAILABLE% tags (inverted).

Fixed issue with not closing TC UP.exe process, if TC has enabled "Run only one instance" option.

Added posibility to donate project via Finish page of installer.

"AIMP" has been updated to the newest version (2.61.583).

"Free Download Manager" has been updated to the newest version (3.0 build 852).

"InfraRecorder" has been updated to the newest version (0.51).

"Inkscape" has been updated to the newest version (0.48).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.9.2).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.7 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (10.61).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.38.504).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version 2010 (build 0714a).

"Sumatra PDF" has been updated to the newest version (1.1).

"System Explorer" has been updated to the newest version (2.3.2.3114).

"Total Commander" has been updated to the newest version (7.55a).

"Unlocker" has been updated to the newest version (1.9.0).

"µTorrent" has been updated to the newest version (2.0.3).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.9.9 Build 32817).

"XnView" has been updated to the newest version (1.97.6).

Fixed ColSel. Also, it saves now default language.

Various plugins have been updated.

Known bugs have been fixed.Έκδοση 5.1 (2010 05 31)
Added option to display system information on Total Commander titlebar.

Added option to check for update.

Designed new icon of project.

Fixed installer code.

New, safe code for adding data to system environment variable PATH (buffer increased from 1024bytes to 8192 bytes).

"AIMP" has been updated to the newest version (2.61.560).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.9.0 alpha build #8 Unicode).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.6.8 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (10.53).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.37.488).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2010 (build 0310)).

"System Explorer" has been updated to the newest version (2.2.1.3055).

"The KMPlayer" has been updated to the newest version (2.9.4.1436).

"Total Commander" has been updated to the newest version (7.55rc2).

"Universal Extractor" has been updated to the newest version (1.6.1).

"Unlocker" has been updated to the newest version (1.8.9).

"uTorrent" has been updated to the newest version (2.0.2).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.9.9 build 32817).

"XnView" has been updated to the newest version (1.97.4).

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 5.0 (2009 12 31)
Added "Inkscape" - vector graphics editor.

Fixed Installer code.

Fixed "TC UP New" tool.

Rebuilt TC UP menu.

"AIMP" has been updated to the newest version (2.60.528).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.6.4 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (10.10).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.34.460).

"Sumatra PDF" has been updated to the newest version (1.0.1).

"System Explorer" has been updated to the newest version (2.0.4.2492).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2009-10-22).

"uTorrent" has been updated to the newest version (1.8.5).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.9.8).

"XnView" has been updated to the newest version (1.97).

Removed "Docx2Rtf" application.

Removed "FileAlyzer" application.

Removed "SEO Note" application.

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.9 (2009 09 30)
"AIMP" has been updated to the newest version (2.60 RC 1, Build 499).

"InfraRecorder" has been updated to the newest version (0.50).

"Miranda" has been updated to the newest version (0.8.7 Unicode).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.5 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (10.00).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.30.435).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2009-09-09a).

"SumatraPDF" has been updated to the newest version (0.9.4).

"The KMPlayer" has been updated to the newest version (2.9.4.1435).

"Total Commander" has been updated to the newest version (7.50a).

"uTorrent" has been updated to the newest version (1.8.4).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.9.6).

"XnView" has been updated to the newest version (1.96.2)

Added alternative menu by damat.

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.8 (2009 06 30)
Added files filter library "Google like Quicksearch" - special thanks to Samuel Plentz for agreement to include his work into TC UP.

Added "Repair" menu option.

Added new "Autoplay" option in Installer.

"TC UP New" tool has been rewritten.

"AIMP" has been updated to the newest version (2.60 Beta 2, Build 482).

"Angel Writer" has been updated to the newest version (3.2).

"Ant Movie Catalog" has been updated to the newest version (3.5.1.2).

"FileAlyzer" has been updated to the newest version (1.6.0.4).

"Free Download Manager" has been updated to the newest version (3.0 build 848).

"HxD" has been updated to the newest version (1.7.7.0).

"HFS" has been updated to the newest version (2.2F).

"InfraRecorder" has been updated to the newest version (0.47).

"Miranda" has been updated to the newest version (0.8.1 Unicode).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.4.3 Unicode).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (9.64).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.27.419).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2009-05-12).

"TightVNC" has been updated to the newest version (1.3.10).

"Total Commander" has been updated to the newest version (7.50 PB6).

"uTorrent" has been updated to the newest version (1.8.3).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.9.2).

"Wavosaur" has been updated to the newest version (1.0.5.0).

"WinContig" has been updated to the newest version (0.90).

"WinMerge" has been updated to the newest version (2.12.4.0 Unicode).

"XnView" has been updated to the newest version (1.96.1).

Added wfx plugin: "WinCE"

Removed wcx plugin: "fhRAR"

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.7 (2009 02 28)
Added "Repair installation" option to deinstaller's code.

"AIMP" has been updated to the newest version (2.51 Build 330).

"Free Download Manager" has been updated to the newest version (3.0 build 844).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.2).

"Recuva" has been updated to the newest version (1.23.389).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2009-02-24).

"uTorrent" has been updated to the newest version (1.8.2 build 14458).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.8.8 build 30091).

"WinMerge" has been updated to the newest version (2.10.4).

"XnView" has been updated to the newest version (1.96).

Many corrections in Czech translation - Special thanks to Martin Růžičk (totcmd).

Added Norwegian language version - Special thanks to Svein-Ove Urdal.

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.6 (2008 12 31)
Added notes management application "SEO Note" - Special thanks to Andrej Dolenko for agreement to add his application to project.

"AIMP" has been updated to the newest version (2.51 Build 328).

"Artweaver" has been updated to the newest version (0.5.7).

"InfraRecorder" has been updated to the newest version (0.46.2).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.8.0 Build #25).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.1.2).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (9.63).

"siMail" has been updated to the newest version (1.1.0.1770).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2008-12-16).

"The KMPlayer" has been updated to the newest version (2.9.4.1434).

"Wavosaur" has been updated to the newest version (1.0.4.0).

Added Turkish translation of the project – thanks to the Mahmut Vural.

Added new toolbar's icon set – thanks to the Pastakiller.

Added new toolbar's icon set – thanks to the Dalton 3.

Added wcx plugin: "DarkCryptTC" - thanks to the Alexander Myasnikov.

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.5 (2008 11 30)
Added deleted files restore tool called "Recuva" - special thanks to Rufus for agreement to include this application into project.

"AIMP" has been updated to the newest version (2.51 Build 323).

"Artweaver" has been updated to the newest version (0.5.6).

"HxD" has been updated to the newest version (1.7.6.6).

"IcoFX" has been updated to the newest version (1.6.4).

"InfraRecorder" has been updated to the newest version (0.46.1).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.8.0 Build #24).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (9.62).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (2008-10-28).

"WinMerge" has been updated to the newest version (2.10.2).

"XnView" has been updated to the newest version (1.95.4).

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.4 (2008 10 31)
Added movies subtitles editor "Subtitle Workshop" - special thanks to URUWorks for agreement to include his application into project.

Added the possibility to remove unwanted language and configuration files during TC UP installation procedure (lowers disk space usage).

"AIMP" has been updated to the newest version (2.50 Build 312).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (9.61).

"Sumatra PDF" has been updated to the newest version (0.9.3).

"The KMPlayer" has been updated to the newest version (2.9.4.1433).

"Universal Extractor" has been updated to the newest version (1.6).

"uTorrent" has been updated to the newest version (1.8.1 Beta 12639).

"XnView" has been updated to the newest version (1.95.2).

Added Romanian language version – thanks to the Ioan Florea.

Added Chinese Swedish version – thanks to the Fredrik Larsson.

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.3 (2008 09 30)
Προστέθηκε η εφαρμογή του ηλεκτρονικού τασυδρομείου που ονομάζεται "si.Mail" - ευχαριστίες προς τον Miha Vrhovnik για την συναίνεσή του να συμπεριληφθεί το λογισμικό αυτό στο έργο μας.

Προστέθηκε η δυνατότητα αντικατάστασης του Windows Explorer με το TC UP (για τον χειρισμό φακέλων) κατά την εγκατάσταση.

"AIMP" έχει ενημερωθεί με την νεότερη έκδοση (2.50 RC4 Build 300).

"Artweaver" έχει ενημερωθεί με την νεότερη έκδοση (0.5.5).

"System Info for Windows" έχει ενημερωθεί με την νεότερη έκδοση (Build 2008-09-03).

"uTorrent" έχει ενημερωθεί με την νεότερη έκδοση (1.8.1 Beta build 12323).

"VirtualDub" έχει ενημερωθεί με την νεότερη έκδοση (1.8.6 build 30009).

"Wavosaur" έχει ενημερωθεί με την νεότερη έκδοση (1.0.3.0)

"WinMerge" έχει ενημερωθεί με την νεότερη έκδοση (2.10.0.0 Unicode).

Διάφορα πρόσθετα ενημερώθηκαν.

Τα γνωστά σφάλματα του κώδικα διορθώθηκαν.Έκδοση 4.2 (2008 08 31)
Added "System Explorer" tool for managing system services and processes - special thanaks to Mister for agreement to include his application to TC UP.

Added user interface customisation to installer.

Extended menu's look customisation.

"Total Commander" has been updated to the newest version (7.04a).

"AIMP" has been updated to the newest version (2.50.289).

"IcoFx" has been updated to the newest version (1.6.3).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.8.0 alpha build #21 Unicode).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.0.3).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (9.52).

"SumatraPDF" has been updated to the newest version (0.9.1).

"uTorrent" has been updated to the newest version (1.8.1 Beta build 11903).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.8.5 build 29963).

"XnView" has been updated to the newest version (1.94.2).

Added wcx plugins: AmigaDX, AVI, DIRCMB, LZX.

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.1 (2008 07 31)
Added movies catalogging application called "Ant Movie Catalog" - thanks to Antoine Potten for agreement to include it into project.

Added the possibility to create TC UP Programs shortcuts during installation procedure.

"Total Commander" has been updated to the newest version (7.04).

"AIMP" has been updated to the newest version (2.50.270 RC3).

"Artweaver" has been updated to the newest version (0.5.3).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.8.0 alpha build #18 Unicode).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.0.2).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (Build 2008-07-20).

"The KMPlayer" has been updated to the newest version (2.9.3.1432).

"uTorrent" has been updated to the newest version (1.8 RC6 build 11564).

"VirtualDub" has been updated to the newest version (1.8.3).

"XnView" has been updated to the newest version (1.94.1).

"TC UP New" tool update to the newest version (2.0 beta 1).

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 4.0 (2008 06 30)
Added "Unlocker" tool for removing files locked by operating system - thanks to Cedrick Collomb for agreement to add his application to project.

Added the possibility to change files extensions associations with all TC UP programs during installation.

Added AIMP's tools under "Tools" menu.

Extended "Thumbnails view" mode.

"AIMP" has been updated to the newest version (2.50.247).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.8.0 alpha build #16 Unicode).

"Notepad++" has been updated to the newest version (5.0.0).

"Opera@USB" has been updated to the newest version (9.50).

"System Info for Windows" has been updated to the newest version (Build 2008-06-04).

"Universal Extractor" has been updated to the newest version (1.6 BETA Virtual_ManPL MOD).

"WinMerge" has been updated to the newest version (2.8.4).

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 3.9 (2008 05 31)
Added "HxD" hex editor - thanks to Maël Hörz for agreement to add this to the project.

Added possibility to update TC UP (saves previous configuration).

"Artweaver" has been updated to the newest version (0.5.2).

"Free Download Manager" has been updated to the newest version (2.5 build 758).

"IcoFX" has been updated to the newest version (1.6.1).

"Miranda IM" has been updated to the newest version (0.8.0 alpha build #15 Unicode).

"Notepad++" has been updated to the newest version (4.9.2).

"Sumatra PDF" has been updated to the newest version (0.8.1).

"The KMPlayer" has been updated to the newest version (2.9.3.1431).

"Universal Extractor" has been updated to the newest version (1.6 BETA Virtual_ManPL MOD).

"WinContig" has been updated to the newest version (0.80).

"XnView" has been updated to the newest version (1.93.6).

Various plugins have been updated.

Known bugs has been corrected.Έκδοση 3.8 (2008 04 30)
Προστέθηκε το „Docx2Rtf” εφαρμογή για την προβολή των Word 2007, OpenOffice, Palm DocBook και κάποιων άλλων μορφών αρχείων - ευχαριστούμε τον Jack D. Lewis για την συναίνεσή του να το προσθέσουμε στο έργο.

Προστέθηκε το εργαλείο „HFS” για την δημιουργία HTTP διακομιστή - χάρη στον Massimo Melina.

Προστέθηκε η δυνατότητα προβολής εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης(δίσκοι CD/DVD, κάρτες μνήμης, κλπ.) στο TC UP κατευθείαν.

Προστέθηκε ο τρόπος εγκατάστασης „Για εμπορική χρήση” με προκαθορισμένη την επιλογή εφαρμογών για εμπορική χρήση.

Το „Total Commander” αναβαθμίστηκε στην νεότερη έκδοση (7.03).

Το „Artweaver” αναβαθμίστηκε στην νεότερη έκδοση (0.5.1).

Το „IcoFX” αναβαθμίστηκε στην νεότερη έκδοση (1.6).

Το „InfraRecorder” αναβαθμίστηκε στην νεότερη έκδοση (0.45.0.0).

Το „Opera@USB” αναβαθμίστηκε στην νεότερη έκδοση (9.27).

Το „System Info fo Windows” αναβαθμίστηκε στην νεότερη έκδοση (Build 2008-04-02).

Το „WinMerge” αναβαθμίστηκε στην νεότερη έκδοση (2.8.0.0).

Προστέθηκε η Ουκρανική γλώσσα - χάρις στον Roman Ataman.

Προστέθηκε το πρόσθετο „MSIE Cache Browser” για την διαχείριση της μνήμης cache του Ιnternet Explorer - χάρις στον Alexey Torgashin.

Διάφορα πρόσθετα αναβαθμίστηκαν.

Τα ήδη γνωστά σφάλματα διορθώθηκαν.Version 3.7 (2008 03 31)
Added files compare and merging tool "WinMerge" - thanks to Christian List for agreement to include his application into project.

Added the possibility to save TC UP configuration under users accounts with limited privileges.

"AIMP" audio player has been updated to the newest version (2.11).

"Artweaver" has been updated to the newest version (0.5.0.1).

"Wavosaur" audio editor has been updated to the newest version (1.0.2.0).

"XnView" has been updated to the newest version (1.93.4).

Added Greek language version – thanks to Themis and Bianca Tampouris.

Few plugins has been updated has been updated to the latest versions.

Some bugs have been fixed.Version 3.6 (2008 02 29)
Added „WinContig” files defragmentation tool - thanks to Marco d'Amanto for agreement to include this application into project.

Added logs reading utility „Tail for Win32”.

New installer features - thanks to Paweł Porwisz.

Added option to run TC UP at system startup.

Columns views corrections - thanks to fenixproductions for help.

„Free Download Manager” application update to the newest version (2.5 build 755).

„Opera@USB” application update to the newest version (9.26).

„VirtualDub” application update to the newest version (1.8.0).

„XnView” application update to the newest version (1.92.1).

„TC UP ULTIMATE” tool update to the newest version (1.3).

Other plugins have been updated to the newest version.

Some bugs have been fixed.Version 3.5 (2008 01 31)
Added „VirtualDub” video files editor - thanks to Avery Lee for agreement to include this application in TC UP.

Added „XnConvert” batch images conversion utility - thanks to Pierre Gougelet for agreement to include this application in TC UP.

Added „ForceDel” application for removing locked files - thanks to Maciej Adamczyk for a lot of work for developing his application.

Installer code has been upgraded - thanks to Paweł Porwisz.

Added Windows Explorer context menu.

„AIMP” application update to the newest version (2.10).

„Free Download Manager” application update to the newest version (2.5 build 745).

„Miranda IM” application update to the newest version (0.8.0 alpha build #8).

„Notepad++” application update to the newest version (4.7.5).

„µTorrent” application update to the newest version (1.7.7 build 9179).

Added Chinese language version – thanks to the efree.

Other plugins have been updated to the newest version.

Some bugs have been fixed.Version 3.4 (2007 12 31)
Added „Infra Recorder” a CD/DVD recording program - thanks to Christian Kindahl for agreement for adding it to TC UP.

Further news in the installer - thanks to Paweł Porwisz.

„AIMP” application update to the newest version (2.09).

„Artweaver” application update to the newest version (0.4.9.1).

„Free Download Manager” application update to the newest version (2.5 build 737).

„Miranda IM” application update to the newest version (0.8.0 alpha build #5).

„System Info for Windows” application update to the newest version (1.73 Build 638).

„The KMPlayer” application update to the newest version (2.9.3.1429).

„XnView” application update to the newest version (1.92)

Other plugins have been updated to the newest version.

Some bugs have been fixed.Version 3.3 (2007 11 30)
Added „Angel Writer” application for editing and creating RTF format documents - thanks to Sergey Gotsulyak for agreement to include this software into TC UP.

Added „TightVNC” application for remote PC administration - thanks to Constantin Kaplinsky for agreement to assign this software with TC UP.

TC UP installer has been changed from Inno Setup to NSIS – thanks to Paweł Porwisz for a really HARD work to write new installer's code.

„AIMP” application update to the newest version (2.08).

„Free Download Manager” application update to the newest version (2.5 build 728).

„Miranda IM” application update to the newest version (0.8.0 Test Build #3).

„Notepad++” application update to the newest version (4.6).

„System Info for Windows” application update to the newest version (1.72).

„The KMPlayer” application update to the newest version (2.9.3.1417).

Added Slovak language version - thanks to mušosoft.

Added SMSBox plugin for Miranda IM client - thanks to Lopik for agreement to include it in TC UP.

Other plugins have been updated to the newest version.

Some bugs have been fixed.Version 3.2 (2007 10 31)
Added „Artweaver” application - graphic files editor. Special thanks to Boris Eyrich for agreement to include this application into TC UP package.

Added „TC UP Integrator” tool for associations menagement and TC UP auto-play for detected external devices. Thanks to Major Peter.

„PhotoFiltre” was removed.

„AIMP” application update to the newest version. (2.07).

„FileAlyzer” application update to the newest version (1.5.5.0).

„Free Download Manager” application update to the newest version (2.5 build 721).

„Miranda IM” application update to the newest version (0.7.1).

„Notepad++” application update to the newest version (4.5).

„System Info for Windows” application update to the newest version (1.71).

„The KMPlayer” application update to the newest version (2.9.3.1393).

„TC UP ULTIMATE” tool update to the newest version (1.2).

„Artweaver” application translated to the Polish language (with a help from fenixproductions).

Added wfx plugin: MirandaFS

All plugins update to the newest versions.

Bugs fixing.Version 3.1 (2007 09 30)
Added „Wavosaur” audio files editor. Thanks to The Wavosaur team for agreement to add this application into TC UP.

Added „PuTTy” (telnet, ssh and rlogin services client) under „Tools” menu.

Added new „Plugins” menu item.

„Total Commander” updated to the newest version (7.02a)

„AIMP” application update to the newest version (2.05 Beta).

„Free Download Manager” application update to the newest version (2.5 build 713).

„Miranda IM” client update to the newest version (0.7.0 Preview Release #10).

„Notepad++” application update to the newest version (4.3).

„System Info for Windows” application update to the newest version (1.70).

„KMPlayer” application update to the newest version (2.9.3.1376).

„µTorrent” application update to the newest version (1.7.5 build 4602).

„TC UP ULTIMATE” tool update to the newest version (1.1).

Added Croatian language version. Thanks to Daniel Bernazza.

Croatian language translation for "Universal Extractor" application - thanks to Daniel Bernazza.

Croatian language translation for dozen Total Commander plugins - thanks to Daniel Bernazza.

Plugins updated to the newest version.

Some bugs corrected.Version 3.0 (2007 08 31)
Added video player „KMPlayer” - thanks to Kang,YongHuee for allowing me to use the application in TC UP

Added tool „TC UP ULTIMATE” to manage, associate and view files – thanks to Major Peter

„ALLPlayer” was removed

„AIMP” updated to the newest version (2 BETA2)

„Miranda IM” updated to the newest version (0.7.0 Preview Release #5)

„Notepad++” updated to the newest version (4.2.2)

„Opera@USB” updated to the newest version (9.23)

„Sumatra PDF” updated to the newest version (BETA 0.7)

„Universal Extractor” updated to the newest version (1.6 BETA)

„XnView” updated to the newest version (1.91.4)

„TC UP AutoPlay” updated to the newest version (1.1)

„TC UP New…” updated to the newest version (1.3)

Added French version – thanks to Claude Charries and Paul Vansumsen

Added Dutch version - thanks to Stephan Hoek

Added wlx plugin: GSA Lister – thanks to Attila Gerendi

Added new system plugin: wbx (for test) author is Maciej Adamczyk

Plugins updated to the newest versions

Fixed bugsVersion 2.9 (2007 07 31)
Added pictures viewer „XnView” - thanks to Pierre Gougelet for allowing me to use the appllication in TC UP

„ALLPlayer” actualized to the newest version (3.0)

„Miranda IM” actualized to the newest version (0.7.0 Build #35)

„Opera@USB” actualized to the newest version (9.22)

„System Info for Windows” actualized to the newest version (1.69)

„Universal Extractor” actualized to the newest version (1.5.0.1)

Changed Functionality uder F3 key

Added Czech version of „ALLPlayer” – thanks to Petr Gasparik

Added German Total Commander Help file

Added Russian Total Commander Help file

Added Hungarian Total Commander Help file

Added German Help file - thanks to Crowley

Added Spanish Help file - thanks to Mario Angel

Added wfx plugin: BadCopy

Fixed bugsVersion 2.8 (2007 06 30)
Added audio player „AIMP Classic” - thanks to Artem Izmaylov for allowing me to use the appllication in TC UP

„Total Commander” actualized to the newest version (7.01)

„ALLPlayer” actualized to the newest version (3.0 BETA 4)

„Hasla” actualized to the newest version (1.14)

„HEXelon MAX” actualized to the newest version (6.7.0.8)

„Miranda IM” actualized to the newest version (0.7.0 Build #32)

„Notepad++” actualized to the newest version (4.1.2)

„Opera@USB” actualized to the newest version (9.21)

„SIW” actualized to the newest version (1.68)

„TC UP New…” actualized to the newest version (1.2)

Added Spanish version – thanks to Mario Angel

Added Serbian version – thanks to Nikola Vukelic

Fixed German translation – thanks to Crowley

Added Spanish version of „ALLPlayer” – thanks to Mario Angel

Added German version of „ALLPlayer” – thanks to Crowley

Added Czech version of „Hasla” – thanks to MilaD

Added Spanish version of „Hasla” – thanks to Mario Angel

Added Hungarian version of „Hasla” – thanks to Major Peter

Added Polish Help file

Added wfx plugin: TConsole

Fixed bugsVersion 2.7 (2007 05 31)
Added video player „ALLPlayer” - thanks to Rafał and Artur Majtczak for allowing us to use the appllication in TC UP

Added „Revelation” to menu „Tools”

Added „StatBar” to menu „Tools”

Added button „Branch view” on buttonbar

„Total Commander” actualized to the newest version (7.0 RC5)

„HEXelon” actualized to the newest version (6.6.0.0)

„Miranda IM” actualized to the newest version (0.7.0 Build #29)

„Notepad++” actualized to the newest version (4.1.1)

Return to the stable version „µTorrent” (1.6.1)

„SIW” actualized to the newest version (1.68)

„TC UP New…” actualized to the newest version (1.1)

Added Czech version – thanks to MilaD and Peter Gasparik

Added Russian version – thanks to Anton Isaev

Fixed German translation – thanks to Jens Pirnay

Added English and Hungarian Help file – thanks to Major Peter

Fixed bugsVersion 2.6 (2007 04 30)
Added icons and cursors editor „ IcoFX” - thanks to Attila Kovrig for allowing us to use the appllication in TC UP

Added tool „TC UP AutoPlay” to run TC UP for removable media - thanks to Major Peter

Added tool „TC UP New…” to create directories/files faster – thanks to Major Peter

Added „XN Resource Editor” to menu „Tools”

„Total Commander” actualized to the newest version (7.0 RC3)

„Free Download Manager” actualized to the newest version (2.3 BETA Build 610)

„HEXelon” actualized to the newest version (6.5.0.29)

„Opera@USB” actualized to the newest version (9.20)

„Miranda IM” actualized to the newest version (0.7.0 Build #24)

„µTorrent” actualized to the newest version (1.7 Beta Build 1355)

„SIW” actualized to the newest version (1.68)

Added Hungarian version – thanks to Major Peter

Added wcx plugin: fhRAR

Added Miranda IM plugin: IEView

Fixed bugsVersion 2.5 (2007 03 31)
Added PDF reader „Sumatra PDF” - thanks to Krzysztof Kowalczyk for allowing us to use the appllication in TC UP

Added download menager „Free Download Manager” - thanks to FDM development team for allowing us to use the appllication in TC UP

„Total Commander” actualized to the newest version 7.0 RC1

„HateML Pro” actualized to the newest version (1.105 - Private build for Total Commander Ultima Prime)

„Miranda IM” actualized to the newest version (0.7.0 Build #20)

„SIW” actualized to the newest version (1.67)

Added German version – thanks to Dean Kelly

Added Menu „Tools”

Added Menu „Power”

Added Miranda IM plugins: AutoReplacer, Gmail Multiple Notifier, Smart Auto Away, Smart Auto Away NI, Status Message Change Notify

Fixed bugsVersion 2.4 (2007 02 28)
Added multi protocol instant messenger client „Miranda IM” - thanks to George Hazan for allowing us to use the appllication in TC UP

„Total Commander” actualized to version 7.0 pb 4

„Notepad++” actualized to the newest versions (4.0.2)

„µTorrent” actualized to the newest versions (1.6.1.490)

„Universal Extractor” actualized to the newest versions (1.5)

Added program „Open File shell for TC” as a main editor uder F4 key

Translation (with Maciej Adamczyk and Dariusz J. Kawecki) of the program „Open File shell for TC” to Polish language

Added wfx plugin: MotoP2K

Plugins actualized to the newest versions

Fixed bugsVersion 2.3 (2007 01 31)
Added Internet browser „Opera@USB” - thanks to Markus Obermair for allowing us to use the appllication in TC UP

„Total Commander” actualized to version 7.0 pb 3

„Notepad++” actualized to the newest versions (4.0)

„PhotoFiltre” actualized to the newest versions (6.2.7)

„µTorrent” actualized to the newest versions (1.6.1.483)

„SIW (System Info for Windows)” actualized to the newest versions (1.66)

Added Italian version – thanks to Carlo Marini

Extended Functionality uder F4 key

Added Menu for changing appearance (Buttonbar) – „Appaerance”

Added wcx plugins: Bzip, CHMDir
Added wfx plugin: Mail

Plugins actualized to the newest versions

Translated plugin on Polish language:
wcx: CHMDir

Fixed bugsVersion 2.2 (2006 12 31)
Added program for unpacking installers and archives „Universal Extractor” – thanks to Jared Breland allowing us to use the appllication in TC UP

„Universal Extractor” was translated to polish language

Added program „Poweroff” which allows you to control the power state of your pc – thanks to Jorgen Bosman allowing us to use the appllication in TC UP

„Poweroff” was translated to polish language

Added program „TC_UP” which allows to change TC UP configuration files and backup them - thanks to Maciej Adamczyk for writing the application.

Added Menu with programs – „Programs”

Added Menu for changing appearance (resolution and colors) – „Appaerance”

Extended Functionality uder F4 key

Added files coloring.

Plugins actualized to the newest versions

Changed instaler

Fixed bugsVersion 2.1 (2006 11 30)
Added program „PhotoFiltre” - Image editor - thanks to Antonio Da Cruz for allowing us to use the appllication in TC UP

Total Commander actualized to version 7.0 pb 2

„HateML Pro” actualized to the newest versions (1.011 - Private build for Total Commander Ultima Prime)

„SIW (System Info for Windows)” actualized to the newest versions (1.65)

Extended Functionality uder F4 key

Added wcx plugin: ICLRead

Added button on the toolbar: Switch Separate Tree

Plugins actualized to the newest versions

Fixed bugsVersion 2.0 (2006 10 31):
Added program „HateML Pro” - Create web pages - thanks to Michał Gajek for allowing us to use the appllication in TC UP

Added program „FileAlyzer” - File analyze - thanks to Team Spybot for allowing us to use the appllication in TC UP

Total Commander actualized to version 6.55a (only sfxhead.sfx file)

„Notepad++” actualized to the newest versions (3.9)

„SIW (System Info for Windows)” actualized to the newest versions (1.64)

Added program „ChoiceEditor” as a main editor uder F4 key

Extended Functionality uder F4 key

Added wfx plugin: RamCopy

Plugins actualized to the newest versions

Translated plugin on Polish language:
wlx: Audio Converter (partial)Version 1.9 (2006 09 30):
Added program „µTorrent” - BitTorrent client - thanks to Ludvig Strigeus for allowing us to use the appllication in TC UP

Partial translation of the program „SIW (System Info for Windows)” on Polish language

Added wfx plugin: VSOFS

Plugins actualized to the newest versions

Translated plugin on Polish language:
wlx: Audio Converter (partial)

Fixed bugsVersion 1.8 (2006 08 31):
Added program „SIW (System Info for Windows)” - displaying detailed information about hardware and software - thanks to Gabriel Topala for allowing us to use the appllication in TC UP

Partial translation of the program „SIW (System Info for Windows)” on Polish language

„Hasla” actualized to the newest versions (1.13) NOTE! - when running „Hasla” for the first time, please use the default password: „blitz-art”

Added wcx plugin: GraphicsConverter
Added wdx plugins: Age, DateNames
Added wfx plugin: FSClipboard

Plugins actualized to the newest versions

Translated plugin on Polish language:
wdx: Age, DateNames

Fixed bugsVersion 1.7 (2006 07 31):
Total Commander actualized to version 6.55

„Notepad++” actualized to the newest versions (3.8)

Added two programs by BLITZ-ART programming group - „ColSel” (color picker, displays color codes) and „Hasla” (password manager, NOTE! - when running „Hasla” for the first time, please use the default password: „blitz-art”) - Thanks for Michał Byrczek for letting me include his software in TC UP

Added wcx plugin: BlatMailer

Plugins actualized to the newest versionsVersion 1.6 (2006 06 30)
„Notepad++” actualized to the newest versions (3.7)

Added revelation mathematics calculator „HEXelon Free” - thanks to Mr. Jerzy Znamirowski for allowing the appllication in TC UP

Plugins actualized to the newest versionsVersion 1.5 (2006 05 31):
„Notepad++” actualized to the newest versions (3.6)

Change color of toolbar icons which switch toolbars

Added wcx plugins: Checksum, TotalRSZ

Plugins actualized to the newest versionsVersion 1.4 (2006 04 30):
Added wfx plugins: AceHelper, ControlPanel, Device Manager, Events NT, FS NetStat, HTTPPlugin, NTFS4TC, Current User Privileges, Registry, SecureFTP, Services, StartupGuard, TCBurner, Uninstaller, VirtualDisk

Plugins actualized to the newest versions

Translated plugin on Polish language:
wfx: Uninstaller

Added english TC UP historyVersion 1.3 (2006 03 31):
Added english version

Added bright color scheme ( like in TC )

Added „wcmzip32.dll” library enabling zip archive encrypting

Improved searching

Added third tool bar „Programs”

Renamed second bar to „Tools”

Added buttons on toolbar „Tools”:

-Add/Remove Programs

-Sound and Multimedia Devices

Added wcx plugin: Aes

Added wlx plugin: DVI

Plugins actualized to the newest versions

Fixed bugsVersion 1.2 (2006 02 28):
Total Commander actualized to version 6.54a

Added text editor „Notepad++” as a main editor uder F4 key

Added button on the toolbar „Main Bar”:

-Notepad++

Added button on the toolbar „Main Bar”:

-Synchronize Directories

Removed button from the toolbar „Main Bar”:

-Command Line

Added buttons on the toolbar „Programs” („Tools” since ver. 1.3):

-Control Panel
-Desktop
-Recycled
-Command Line
-Windows Explorer
-My Computer
-Program Files
-User Profile
-My Documents
-System32
-Temp
-Fonts
-Printers
-Notepad
-Windows Media Player
-Paint
-Internet Explorer
-Sound Recorder
-Adress Book
-Registry Editor
-Task Manager
-Clean Manager
-Remote Desktop
-Char Table
-On-Screen Keybord
-Magnify
-Audio Mixer

Corrected appearance of some icons on the toolbar „Main Bar” and „Programs” („Tools” since ver. 1.3)

Added wcx plugin: 7zip
Added wlx plugins: 3DFileViewer, ArchView, Md2, MDLviewer, Nfoviewer, Smi, Wise Tracker, xBaseView

Plugins actualized to the newest versions

Translated plugin on Polish language:
wdx: ArchView
wlx: VisualDirSize - correct of translation

Added under F2 key „Rename” command

Faster file deleting (confirmation are off)

Added new shortucst in „directory list”

Fixed BugsVersion 1.1 (2006 01 31):
Added „user column”: Images, Photo

Added button on the toolbar „Main Bar” opening „Windows Explorer”

Corrected appearance of some icons on the toolbar „Main Bar”

Added own icons icons in file list

Added in TC UP main directory file „_TC UP.bat” enabling run TC without bez instalation from CD or another disk with saved configuration (for example. colors, FTP)

Added Polish Help for Total Commander 6.50 by Łukasz Jakubowski

Added wcx plugin: BitRate Converter
Added wfx plugin: ext2 Filesystem

Translated plugin on Polish language:
wdx: DirSizeCalc, Exif, ImageInfo, Media
wlx: TorrentLister, TrueTypFont - correct of translation

Fixed BugsVersion 1.0 (2005 12 31):
Added extended „button bar”

Added „user columns”: Count Size, Audio, Video

Added „own menu” - main construction (little changed) borrow from „Total Commander Power Pack” by Adam Bukowiński [BuKoX]

Changed Colors

Optimalized Configuration

Added wcx plugins: DiskDir Extended, Img, Iso, Wcres
Added wdx plugins: DirSizeCalc, Exif, Image Info, Media, ShellDetails
Added wlx plugins: Fileinfo, ICLView, IEView, Imagine, Mmedia, OfficeView, PDF Filter, SynPlus, TorrentLister, True Type Font, VisualDirSizeLiczba wersji TC UP: 67
 str. 1