Total Commander Ultima Prime - One For All

Wersja 8.9 _ 2024 01 01

Dodanie tworzenia kopii zapasowej i możliwości jej przywrócenia, dla wszystkich ustawień i programów wchodzących w skład projektu TC UP, tak aby użytkownik przy instalacji nowej wersji mógł zachować własną konfigurację.

Dodanie programu do edycji napisów w filmach "Subtitle Edit".

Dodanie narzędzia "TC UP Opener" do otwierania odpowiedniego programu, dla danego rozszerzenia.

Dodanie wtyczki do przesyłania plików na serwis "MEGA".

Dodanie w narzędziu "TC UP New", dla trybu Lista, podziału na katalogi.

Dodanie opcji porównywania plików w programie "Notepad++" bezpośrednio z poziomu programu "Total Commander".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.30.2533).

Aktualizacja programu "Ant Movie Catalog" do najnowszej wersji 4.2.3).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.4.2).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.7.3).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.3.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.55).

Aktualizacja programu "Krita" do najnowszej wersji (8.5.6).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.10).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (2.1).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.6).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.6.2).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (17.7).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.492.0 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (11.02).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (6.5.3206.48).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.2.0).

Aktualizacja programu "XnView MP" do najnowszej wersji 1.6.3).

Aktualizacja narzędzia "XnConvert" do najnowszej wersji (1.99).

Usunięcie programu "HxD".

Usunięcie programu "Subtitle Workshop".

Usunięcie programu "WinMerge".

Usunięcie narzędzia "Open File shell for TC".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.8 _ 2023 09 01

Dodanie programu do podglądu i edycji plików graficznych "XnView MP" - podziękowania dla Pierre Gougelet.

Przygotowanie w instalatorze nowego systemu Kopii zapasowej, który w przyszłych wersjach będzie służył do przywracania ustawień użytkownika.

Ulepszenie możliwości kopiowania plików, podczas tworzenia projektu w narzędziu "TC UP New".

Odświeżenie Informacji wyświetlanych we własnych kolumnach: Info, Audio, Video, Foto w programie "Total Commander".

Odświeżenie informacji wyświetlanych dla miniatur plików multimedialnych (Audio, Video, Foto) w programie "Total Commander".

Ulepszenie podglądu plików multimedialnych w programie "Total Commander".

Dodanie możliwości wyświetlania miniatur dla plików: .pdf, .djvu, .cbt, .cbz, .cbr, .cb7, .tga w programie "Total Commander".

Dodanie możliwości podglądu plików: .ai, .azw, .azw3, .cb7, .cbt, .cbr, .cbz, .chm, .djv, .djvu, .epub, .fb2, .fb2z, .fbz, .kf8, .mobi, .pdb, .pdf, .prc, .tcr, .xps, .zfb2 w programie "Total Commander".

Dodanie nowej maski w "Narzędziu wielokrotnej zamiany", w programie "Total Commander".

Włączenie szybszego usuwania plików w programie "Total Commander".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.11.2435).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.3.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.6.6).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.3).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.54).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.9).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.5.6).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.5.4).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (17.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.45.3 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (11.01).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (62.3105.45).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.1.1).

Aktualizacja narzędzia "XnConvert" do najnowszej wersji (1.98).

Usunięcie programu "XnView Classic".

Usunięcie narzędzia "Revelation".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.7 _ 2023 04 30

Podział instalatora na dwa pliki, aby TC UP można było łatwiej oczyścić z FAŁSZYWYCH oskarżeń rzucanych przez niektóre programy antywirusowe.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.11.2429).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.3.0).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.6.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.42).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.53.1).

Aktualizacja programu "Krita" do najnowszej wersji (5.1.5).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.6).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.5.2).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.5.2).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (17.0).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.41.7 C).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (6.0.2979.15).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.1.0).

Aktualizacja programu "WinMerge" do najnowszej wersji (2.16.28).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.51.2).

Usunięcie programu "Universal Extractor".

Usunięcie narzędzia "HFS".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.6 _ 2022 12 31

Dodanie programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej "Krita".

Dodanie programu "Shutter Encoder" do pionowego paska przycisków.

Zmiana formatu nazwy katalogów kopii zapasowej na: "RRRR MM DD _ GG MM SS".

Dodanie wyświetlania wersji instalatora w intro.

Dodanie wtyczki "NppToolBucket" w programie "Notepad++" do wyszukiwania i zamiany wpisów w wielu liniach.

Włączenie w programie "Notepad++" opcji edycji wieloliniowej (Ctrl+klik).

Włączenie w programie "Total Commander" jako domyślnej, opcji "Rozpakuj każde archiwum do oddzielnego podkatalogu".

Dodanie Rosyjskiego tłumaczenia narzędzia "TC UP New" - podziękowania dla Artura.

Nowa wersja strony internetowej - "tcup.pl"

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.10 Build 2418).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.2.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.6).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.34-4930).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.2.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.52).

Aktualizacja programu "MirandaNG" do najnowszej wersji (0.96.1 build #24556).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.5.3).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (2.0 Portable).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.4.7).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.5.0).

Aktualizacja programu "Recuva" do najnowszej wersji (1.53.2083).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (16.6).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.37.3 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (10.52).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.6.2867.50).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.0.0).

Aktualizacja programu "WinMerge" do najnowszej wersji (2.16.24.0).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.51.1).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.4).

Aktualizacja narzędzia "Magnifixer" do najnowszej wersji (10.2).

Aktualizacja narzędzia "Putty" do najnowszej wersji (0.78).

Aktualizacja narzędzia "XnConvert" do najnowszej wersji (5.03 Build 2392).

Usunięcie programu "GIMP"

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.5 _ 2022 06 30

Dodanie w instalatorze, nowej karty "Kopia zapasowa TC UP" - do przywracania ważnych plików z poprzedniej instalacji.

Dodanie programu do konwersji plików audio i wideo "Shutter Encoder" - podziękowania dla Paul Pacifico.

Dodanie wtyczki "Catalog Maker" do tworzenia listy plików i katalogów - podziękowania dla Konstantin Polyakov.

Dodanie czeskiego tłumaczenia "TC UP Turbo" - podziękowania dla habada.l.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.03 Build 2392).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji 5.5.5).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji 7.24-4770).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.51.1).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji 1.6.3.0).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji 4.4.3.1).

Aktualizacja programu "SumatraPDF" do najnowszej wersji (5.5.4).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.31.5 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji 10.50 RC4).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji 1.25.9).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.3.2679.61).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.51.0).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (83.2).

Aktualizacja narzędzia "Colormania" do najnowszej wersji (12.1).

Usunięcie programu HandBrake

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.4 _ 2022 03 31

Dodanie na Paskach Przycisków nowego skrótu do trybu Lista w "TC UP New".

Rozbudowa narzędzia do szybkiego tworzenia katalogów i plików "TC UP New" o bardziej zaawansowany tryb Lista.

Poprawa wyświetlania Paska Przycisków na rozdzielczościach 2560 x … i 3840 x …

Włączenie domyślnie weryfikacji przy kopiowaniu - Można wyłączyć przez: Menu > Konfiguracja > Kopiuj/Usuń > Weryfikuj po skopiowaniu (Suma kontrolna MD5).

Dodane nowe skróty klawiszowe:

Shift+E - Zaznacz rozszerzenie

Ctrl+Shift+E - Odznacz rozszerzenie

Shift+A - Zaznacz wszystko

Ctrl+Shift+A - Odznacz wszystko

Shift+D - Zaznacz wszystkie katalogi

Ctrl+Shift+D - Odznacz wszystkie katalogi

Shift+F - Zaznacz wszystkie pliki

Ctrl+Shift+F - Odznacz wszystkie pliki

Dodane nowe maski w "Narzędziu wielokrotnej zmiany".

Poprawa wyświetlania wpisów w menu.

Przywrócenie tłumaczeń regionalnych dla Pasków Przycisków.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.02 Build 2369).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.1.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.5.4).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.20-4700).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.1.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.50).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.13.1).

Aktualizacja programu "Media Player Classic Black Edition" do najnowszej wersji (1.6.1.6845).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.3.3).

Aktualizacja programu "Recuva" do najnowszej wersji (1.53.2074).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.28.5 C).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.1.2567.73).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.3 _ 2021 12 31

Rozbudowa narzędzia do tworzenia katalogów "TC UP New".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.01 Build 2358).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.1.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.16-4650).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.1.1).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.0.6767).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.9.0 Portable).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.1.9.3).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.9).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.25.8 C).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.0.2497.32).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (4.0.0.0).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.50.4).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.2 _ 2021 09 30

Dodanie narzędzia "XnConvert" do pionowego paska przycisków.

Rozbudowa narzędzia do tworzenia katalogów "TC UP New".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2254).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.0.4).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.5.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.10-4540).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.1).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.49)

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.96.1 alpha build #24187).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.5.8.6302).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.1.4).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.8).

Aktualizacja programu "SumatraPDF" do najnowszej wersji (3.3.3).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.21.8 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (10.00).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (4.2.2406.52).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.50.1).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.1 _ 2021 03 31

Dodany ciemny tryb kolorystyczny dla programu Total Commander.

Zmiana domyślnej ścieżki i nazwy dla katalogu plików programów z ".Files" na "!Files".

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Napisanie i dodanie startera dla programu Inkscape.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2242).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.0.0).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.5.1).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.00-4400).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.47).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.5.6.6000).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.9.5).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.4.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.16.8P).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.7.2218.52).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.5).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.0 _ 2020 12 31

Tworzenie katalogu ".Files" z podkatalogami podczas instalacji.

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Tworzenie automatycznej kopii zapasowej ważnych plików podczas deinstalacji.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2239).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.31-4265).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.9.1).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.13.6 P).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.5.2115.81).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (3.0.0.1).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.4).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.0.8).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 7.9 _ 2020 09 30

Dodanie programu do odtwarzania plików wideo "Media Player Classic Black Edition".

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Optymalizacja rozmiaru instalatora.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2231).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (2.4.2).

Aktualizacja programu "HandBrake" do najnowszej wersji (1.3.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.4.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.31-4265).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.46).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.12).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.8.15).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.9).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.10.5 P).

Aktualizacja programu "Universal Extractor" do najnowszej wersji (2.0.0 RC 3).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji (1.24-Update7).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.3.2022.47).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (3.0.0.0).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.3).

Usunięcie programu "SMPlayer".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 7.8 _ 2020 04 30

Dodanie programu do odtwarzania plików wideo "SMPlayer".

Dodanie programu do konwersji plików wideo "HandBrake".

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Dodanie nowych skrótów do "Programów" i "Narzędzi" na "Pionowym Pasku Przycisków".

Dodanie przycisku "Uśpij komputer" na "Pasku przycisków".

Poprawa wszystkich "Pasków przycisków".

Dodanie nowych możliwości wyświetlania informacji na pasku tytułowym programu "Total Commander".

Bardzo dużo zmian i poprawek w wewnętrznych plikach konfiguracyjnych projektu.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.60 Build 2180).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.4.1).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.24-4120).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji 2.44).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.11).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.8.14).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.8.6).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.2.5).

Aktualizacja programu "SumatraPDF" do najnowszej wersji (3.2).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.5.3 P).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji (1.24 Update6).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.0.1874.33).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (2.4.0.3).

Aktualizacja programu "WinMerge" do najnowszej wersji (2.16.4.0).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.0.4).

Aktualizacja narzędzia "HFS" do najnowszej wersji (2.3m).

Aktualizacja narzędzia "PuTTy" do najnowszej wersji (0.73).

Usunięcie programu "Angel Writer".

Usunięcie programu "Free Download Manager".

Usunięcie programu "HateML".

Usunięcie programu "Light Alloy".

Usunięcie programu "Unlocker".

Usunięcie programu "VirtualDub".

Usunięcie narzędzia "StatBar".

Usunięcie narzędzia "Tail for Win32".

Usunięcie narzędzia "TightVNC".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 7.7 _ 2019 12 31

Dodanie najlepszej przeglądarki internetowej "Vivaldi" - podziękowania dla Christian Dysthe za zgodę na dodanie programu do projektu.

Dodanie programu do nagrywania pulpitu "Captura" - podziękowania dla Mathew Sachin za zgodę na dodanie programu do projektu.

Dodanie narzędzia do szybkiego pokazywania zajętego miejsca na dyskach "Space Sniffer" - podziękowania dla Umberto Uderzo za zgodę na dodanie programu do projektu.

Dodanie wtyczki do obsługi plików Linux "Diskinternals Reader for TC" - podziękowania dla Eugene Kharinsky i szefa za zgodę na dodanie wtyczki do projektu.

Naprawa problemu z powiązaniami w Windows 10.

Dodanie Pionowego Paska Przycisków.

Poprawa istniejących Pasków Przycisków.

Dodanie nowych możliwości w narzędziu do szybkiego tworzenia plików i katalogów "TC UP New".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.60 Build 2161).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (2.3.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.2.8).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.20-4030).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji 2.43).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.10.2).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.8.12).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.8.2).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.2.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.0.8397 P).

Aktualizacja programu "Universal Extractor" do najnowszej wersji (2.0.0 RC 2).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji (1.24).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.2).

Aktualizacja programu "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.0.0).

Usunięcie programu "Opera".

Usunięcie narzędzia "WinDir Stat".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Nowa wersja - Total Commander Ultima Prime 8.9

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2024 01 01 _ 23:59:59

Nowy Total Commander Ultima Prime 8.9 to wiele nowości, w tym funkcja, o którą od dłuższego czasu prosili użytkownicy, a jednocześnie była bardzo trudna do wdrożenia... jednak udało się!

TC UP 8.9 (i następne wersje) podczas instalacji potrafi zachować wszystkie ustawienia użytkownika z poprzedniej wersji, takie jak wygląd, konfiguracja pasków przycisków, kolory, menu, specyficzne ustawienia poszczególnych programów wchodzących w skład projektu, itd.

Uwaga! Funkcja zadziała od drugiej instalacji, ponieważ dopiero instalator wersji 8.9 potrafi zapisać odpowiednie ustawienia.

W związku z tym, że ilość możliwych konfiguracji jest nieograniczona, mogą zdążyć się drobne błędy, które jeśli by wystąpiły, proszę zgłaszać na forum.

Kolejną nowością, jest dodanie programu do edycji napisów w filmach - Subtitle Edit, program ten ma niesamowite możliwości, które docenią wszyscy, zajmujący się obróbką materiałów wideo.

Kolejnym programem, który pojawia się w Total Commander Ultima Prime 8.9 jest narzędzie TC UP Opener, którego autorem jest Paweł Porwisz.

Narzędzie to, służy do otwierania (klawisze F3 i F4 w TC) odpowiedniego programu, w zależności od wybranego rozszerzenia pliku (np. AIMP dla .mp3, Notepad++ dla .txt, XnView MP dla .jpg, itd.), jak również szybkiego wyboru programu dla niepowiązanych z żadnym programem plików.

Idąc dalej, w tej wersji pojawia się również wtyczka do łączenia się i przesyłania plików do serwisu MEGA, co wzbogaca istniejącą już możliwość wysyłania plików bezpośrednio z poziomu programu Total Commander do takich serwisów jak Box, Dropbox, Google Drive, Microsoft OneDrive, Yandex drive.

Rozwinęliśmy także funkcjonalność narzędzia TC UP New do superszybkiego tworzenia dużej ilości plików i katalogów, mianowicie w trybie Lista dodaliśmy opcję podziału na katalogi dla poszczególnych rodzajów list - pozwala to jeszcze wygodniej zarządzać zestawami zapisanych list.

Aby nie powielać funkcjonalności i dzięki narzędziu TC UP Opener, z projektu został usunięty program WinMerge, a jego funkcjonalność przejął Notepad++, który doskonale nadaje się do porównywania zawartości plików.

Wszystkie wymienione nowości można zobaczyć na filmie: Nowości w Total Commander Ultima Prime 8.9

Przy wydaniu poprzedniej wersji, prosiłem Państwa o kilka rzeczy, m.in. o dodanie głosu poparcia w sprawie fałszywego oskarżenia przez program Microsoft Defender - poparcie wyraziło tylko kilka osób (za co dziękuję) i to tylko z Polski (w czasach, gdy można każdy język przetłumaczyć automatycznie, jest to dla mnie nie do pojęcia) - w każdym razie, jeśli nie będziecie mogli zainstalować TC UP, bo Defender będzie go blokował - podziękujcie za to, tylko i wyłącznie sobie.

Drugą kwestią jest wsparcie finansowe, i tu sytuacja jest przeciwna, muszę gorąco podziękować, bo otrzymaliśmy je od kilkunastu z Was i jeśli będzie kontynuowane, projekt nadal będzie wydawany publicznie, jeśli nie, to tak jak pisałem przy poprzedniej wersji - będzie dostępny tylko dla darczyńców.

Chciałem podziękować wszystkim darczyńcom publicznie z imienia i nazwiska, ale zrezygnowałem z tego pomysłu, bo żyjemy w dziwnych czasach, w których wymienienie czyjegoś imienia publicznie, może być... Wy jednak wiecie, że tylko dzięki Wam TC UP jest nadal wydawany...

Na sam koniec mam WIELKĄ prośbę, chociaż widząc brak zaangażowania dla sprawy z Defenderem, raczej nie spodziewam się zbyt wiele, oczywiście chciał bym się mylić...

Drodzy Państwo, pomóżcie mi proszę przebić się przez algorytmy serwisów społecznościowych i zasubskrybujcie, polubcie, skomentujcie, udostępnijcie materiały na poniższych mediach:

Facebook

Instagram

YouTube

TikTok

Was to totalnie nic nie kosztuje, a mi bardzo pomoże.

Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.8

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2023 09 01 _ 23:59:59

Na samym początku, chciałbym bardzo gorąco podziękować Panu Krzysztofowi Jędrychowi, który odpowiedział na moją prośbę o wsparcie dotyczące komputera (przy wydaniu poprzedniej wersji pisałem, że zepsuł mi się komputer, a ponieważ nie stać mnie na zakup nowego, nie miałem na czym tworzyć TC UP), nie dość że przekazał stację roboczą całkowicie za darmo, to jeszcze wysłał ją na własny koszt i dosłał akcesoria!

Najnowsza wersja Total Commander Ultima Prime 8.8 powstała tylko dzięki OGROMNEMU wsparciu Pana Krzysztofa, gdyby nie to, że ten człowiek ma wielkie serce dla projektu TC UP, nie było by dziś nowej wersji.

Z całego serca dziękuję Panie Krzysztofie (specjalnie dla Pana, miniatury dla plików PDF (a przy okazji i kilku innych rozszerzeń) już działają w TC UP ;))
Robert Łajka

Total Commander Ultima Prime 8.8, to najbardziej dopracowana wersja jaka powstała do tej pory, ale po kolei…

Dzięki zgodzie Pierrea Gougeleta, dodany został program do podglądu i edycji plików graficznych "XnView MP", który zastąpił program będący niemal od początku w TC UP, czyli "XnView Classic" (będący częścią pakietu od 2007 roku).
Wersja MP, to dużo potężniejsze narzędzie, w którym można robić cuda, odnośnie przeglądania i podstawowej edycji obrazków.

Kolejnym ulepszeniem, jest przygotowanie w instalatorze nowego systemu kopii zapasowej, który w przyszłych wersjach będzie służył do przywracania ustawień użytkownika podczas aktualizacji TC UP do nowszych wersji (na razie działa to tylko z podstawowymi ustawieniami, ale w kolejnych wersjach zostanie znacznie rozbudowane, zapewniając zachowanie prawie wszystkich ustawień własnych użytkownika).

Ulepszona została również funkcja kopiowania plików, podczas tworzenia dużej ilości katalogów i plików jednym kliknięciem, w naszym autorskim programie "TC UP New".
Zapewni to dodatkowe możliwości tworzenia złożonych projektów, składających się z kilkunastu katalogów - szczególnie powinni polubić tę funkcjonalność montażyści filmowi, ludzie pracujący z dźwiękiem, edycją zdjęć, lub innymi zadaniami multimedialnymi oraz wszyscy, którzy chcą dodać do projektu dodatkowe pliki, np. swoje logo, które zawsze będzie znajdowało się w odpowiednim katalogu.

I jak już piszę o plikach multimedialnych, to nie sposób nie wspomnieć o tym, że zostało ulepszone wyświetlanie informacji we własnych kolumnach i miniaturach, dla plików multimedialnych (Audio, Video i Foto) - dzięki temu, teraz jeszcze szybciej będzie można sprawdzić podstawowe dane, dotyczące danego rodzaju pliku multimedialnego.
Ulepszony został także podgląd plików Audio, Video, Foto bezpośrednio w panelu programu Total Commander, tak aby można było natychmiast obejrzeć film, odsłuchać utwór muzyczny lub podglądnąć obrazek.

Ucieszą się również użytkownicy, którzy często przeglądają pliki PDF, lub oglądają komiksy w wersji cyfrowej (np. w formacie CBR) - od tej wersji, można to robić bezpośrednio w panelu Total Commandera, a dodatkowo, będą mogli zorientować się jaka jest zawartość plików, dzięki możliwości wyświetlenia miniatur dla tych rozszerzeń.

Wspomnę jeszcze o dodaniu nowej maski w "Narzędziu wielokrotnej zamiany", zapewniającej jeszcze szybszą zmianę nazw dla wielu plików, oraz o włączeniu szybszego usuwania plików w programie "Total Commander" i oczywiście o tym, że programy wchodzące w skład projektu zostały zaktualizowane do najnowszych wersji.

Wszystkie wymienione nowości można zobaczyć na filmie: Nowości w Total Commander Ultima Prime 8.8


Szanowni Państwo, drodzy użytkownicy - z przykrością piszę, że bardzo się na Was zawiodłem.

Dwie poprzednie wersje były NIESŁUSZNIE blokowane przez program antywirusowy Microsoft Defender, toczyłem w tej sprawie samotny bój z Microsoftem, niestety po pół roku sprawa została zamknięta, ponieważ wg. przedstawiciela tej firmy trwała za długo, chociaż nie została rozwiązana (jeśli komuś, kiedyś przyszło by do głowy, żeby coś załatwić w Microsofcie, niech sobie da spokój - tam nikt nic nie wie i nikt nic nie może zrobić).

Dlatego założyłem publiczne zgłoszenia (w języku polskim): Microsoft Defender FAŁSZYWIE oskarża projekt Total Commander Ultima Prime o to, że zawiera wirusa - trwa to już pół roku i nikt nic z tym nie robi! - licząc, że duża ilość osób wyrazi swoje poparcie (link do tego zgłoszenia jest na forum w poście, który ma przeszło 35 tysięcy wyświetleń!), ALE… zrobiła to tylko jedna osoba…

Bierność użytkowników TC UP jest wręcz porażająca, nie potrafię zrozumieć jak można być aż tak niewdzięcznym…

Ludzie zrozumcie, jeśli chcecie, aby TC UP nie był blokowany przy pobieraniu, wyraźcie swoje poparcie w tym temacie - nie wiem jak się zachowa Defender dla wersji 8.8, czy nadal będzie blokował czy nie (czas pokaże), ale Wasze poparcie na pewno pozwoliło by w rozwiązaniu tego problemu raz na zawsze!

Drugim powodem jest wsparcie finansowe projektu - od poprzedniej wersji (8.7) projekt wsparły 2 osoby.

Dało nam to do myślenia, skoro nikt nie docenia naszej ciężkiej pracy, na którą poświęciliśmy już tysiące godzin, to raczej nie ma sensu tworzyć tego projektu dla Was.

Dlatego, jeśli nadal nikt nie będzie doceniał naszej pracy, dzięki której to Wy oszczędzacie tysiące godzin, pracując w TC UP, od przyszłej wersji, publiczny dostęp do projektu zostanie zamknięty.

Oczywiście TC UP nadal będzie rozwijany, bo sami z niego korzystamy i mamy jeszcze bardzo dużo pomysłów na ulepszenia - dlatego wszyscy tłumacze, ludzie którzy wsparli w różny sposób projekt i wszyscy darczyńcy, którzy sumarycznie wpłacili przynajmniej 100 dolarów, lub równowartość tej kwoty w pozostałych walutach - dostaną dostęp do przyszłych wersji.

Tak więc, tylko od Was zależy czy TC UP będzie nadal dostępny publicznie, czy nie, bo bycie frajerami z naszej strony już się skończyło.

Jeśli chcecie dalszego rozwoju i publicznego dostępu do projektu TC UP, prosimy o wsparcie finansowe.


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.7

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2023 04 30 _ 23:59:59

Od początku istnienia projektu Total Commander Ultima Prime, czyli od roku 2005, nie było takiej sytuacji, jaka ma miejsce dla tej wersji - Total Commander Ultima Prime 8.7.

Opis będzie długi, jednak proszę przeczytać całość, aby wszystko było zrozumiałe:

Po wydaniu na początku tego roku, wersji 8.6 - wydarzyło się kilka dziwnych rzeczy.

Praktycznie w pierwszym tygodniu, serwis Przelewy24 (na platformie Stipe) zablokował możliwość wpłacania darowizn, za pomocą przelewów w Polskich Bankach, dlatego proszę użytkowników TC UP, o wpłaty darowizn bezpośrednio na podany numer konta.

Kolejną rzeczą, która zajęła trochę czasu, było dostosowanie strony pod wymagania Google, inaczej możliwość wyświetlania reklam została by zablokowana (wiem, że większość z Was nie lubi reklam, ale ich wyświetlanie na tej stronie pozwala uzbierać, chociaż kilka złotych każdego miesiąca, a bez pieniędzy nie ma co myśleć o dalszym rozwoju TC UP).

Jednak prawdziwym ciosem poniżej pasa, był dla projektu program antywirusowy Windows Defender, który po około 2 miesiącach od wydania wersji 8.6, nie wiadomo dlaczego, zaczął blokować i FAŁSZYWIE oskarżać plik tcup86.exe o to, że zawiera trojana.

Defender jest częścią składową systemów Windows 10 i 11, co zaczęło skutkować tym, że dla przeciętnego użytkownika, niezbyt znającego się na komputerach, praktycznie nie było możliwości instalacji TC UP w systemie, który używa Defendera, jako domyślnego programu antywirusowego, dodatkowo, niektórzy użytkownicy zaczęli zgłaszać odnośnik pobierania pliku tcup86.exe, jako niebezpieczny w przeglądarce Microsoft Edge, przez filtr Microsoft Defender SmartScreen, co przysporzyło dodatkowych problemów…

Nad tym projektem pracuję przez znaczną część mojego życia, to już przeszło 18 lat - i nie dam siebie i projektu Total Commander Ultima Prime BEZPODSTAWNIE oskarżać!

Podjąłem kroki, aby oczyścić plik tcup86.exe z tego FAŁSZYWEGO I BARDZO KRZYWDZĄCEGO pomówienia, które mogło doprowadzić do całkowitego zniszczenia projektu TC UP - najprostszą metodą w takim wypadku, było by wysłanie pliku przez serwis filesubmission, aby skaner mógł sprawdzić heurystykę pliku i usunąć wspomniany plik z bazy plików potencjalnie szkodliwych.

Ale tu pojawił się problem, mianowicie serwis akceptuje tylko pliki o rozmiarze do 500 MB, a plik tcup86.exe ma prawie 850 MB (z tego samego powodu nie mogłem wysłać pliku na serwis VirusTotal, który akceptuje pliki o maksymalnym rozmiarze 650 MB).

Kolejnym krokiem, była próba skontaktowania się bezpośrednio z firmą Microsoft, najpierw kilkanaście razy próbowałem dodzwonić się do Polskiego oddziału Microsoft, niestety bezskutecznie, następnie (ponieważ na Polskiej infolinii, nie ma możliwości rozmowy z konsultantem przez telefon "na żywo") spróbowałem kontaktu przez czat (miałem dwie takie rozmowy), gdzie zgłosiłem problem i byłem zapewniany, że zostanie to szybko naprawione - niestety tak się nie stało.

W między czasie tak się zdarzyło, że w drugim tygodniu kwietnia, miałem okazję być w Warszawie i w wolnym dniu postanowiłem wybrać się do Polskiego oddziału Microsoft, przy al. Jerozolimskich, jednak przed wyjazdem do tego oddziału, spróbowałem dodzwonić się tam jeszcze raz, i tu niespodzianka… praktycznie natychmiast, połączyłem się z miłą Panią, która poinformowała mnie, że nie ma sensu tam przychodzić bo i tak nie będzie z kim rozmawiać, ale zapewniła, że przekaże moją sprawę dalej i tak faktycznie się stało, za co jestem Tej Pani niezmiernie wdzięczny, został mi nadany numer sprawy, o którym zostałem poinformowany w mailu, tak samo jak o tym, że w ciągu dwóch dni odezwie się do mnie jeden ze "starszych ambasadorów" - jednak, minęło już kilkanaście dni i nadal nikt się ze mną nie skontaktował…

Nie mogę zrozumieć, dlaczego załatwienie tak prostej sprawy, jest tak trudne…

I tu pojawia się następna kwestia, która wyszła na jaw podczas testów - Program Antywirusowy Microsoft Defender, prawdopodobnie nie blokuje pliku tcup86.exe ze względu na kod pliku, ale dlatego, że ma nazwę Total Commander Ultima Prime - na przedstawionym filmie pokazane jest, jak zachowuje się Defender, jak trafi na tę nazwę, podczas kompilacji prostego pliku zawierającego tylko słowa "Hello World".

Co śmieszniejsze, podczas kolejnych testów, Defender wykrywa dokładnie w tym samym prostym pliku, różne, zupełnie inne zagrożenia, wystarczy tylko, żeby plik zawierał wspomnianą nazwę.

Nie wiem dlaczego tak się dzieje, czy jest to przypadek, czy też celowe działanie, ale program antywirusowy, który twierdzi, że plik jest trojanem, nie sprawdzając heurystyki pliku, a opiera się tylko i wyłącznie na nazwie tego pliku, jest przynajmniej wg. mnie, mało wiarygodnym.

I przechodząc już do sedna:

W związku z tym, że nie udało się w żaden sposób skontaktować z kimś odpowiedzialnym za program Microsoft Defender, kto był by w stanie usunąć nazwę Total Commander Ultima Prime, z prawdopodobnie jakiejś czarnej listy, na podstawie, której Defender blokuje projekt TC UP, konieczne było zmniejszenie rozmiaru pliku, tak aby można było go wysłać do sprawdzenia przez serwis filesubmission, a tym samym oczyścić z fałszywych oskarżeń.

Dlatego od wersji 8.7 konieczne będzie pobranie 2 plików, pliku wykonywalnego i pliku danych, podczas instalacji muszą znajdować się obok siebie, dodatkowo aby zapewnić bezpieczeństwo i zabezpieczyć się przed niepowołaną modyfikacją - pliki te mają sumy kontrolne, które są sprawdzane podczas uruchomienia, jeśli cokolwiek zostanie w nich zmodyfikowane, łącznie z nazwą pliku danych, instalator nie uruchomi się.

Z tego powodu bardzo mocno sugeruję, aby pobierać TC UP tylko i wyłącznie z oficjalnej strony pobierania: tcup.pl/pobierz.

Pod tym odnośnikiem można sprawdzić status pliku wykonywalnego (tcup87.exe) w serwisie VirusTotal dla wersji 8.7

Jeśli chodzi o nowości, to w tej wersji Total Commander Ultima Prime 8.7, jest tylko kilka drobnych ulepszeń i aktualizacje programów wchodzących w skład projektu, ponieważ zamiast skupić się nad wprowadzeniem nowych funkcji, m.in. długo wyczekiwanym trybem aktualizacji z zachowaniem istniejących ustawień, który jest już na dosyć zaawansowanym poziomie, ale nie mógł jeszcze zostać wprowadzony, ze względu na to, że konieczna była praca nad oczyszczeniem dobrego imienia projektu Total Commander Ultima Prime i faktu, że w miedzy czasie zepsuły mi się dwa komputery, na których mogłem pracować nad TC UP, a nie stać mnie teraz na zakup nowego sprzętu.

Dlatego, jeśli ktoś z użytkowników TC UP miał by niepotrzebny komputer, który gdzieś mu zalega i był by w stanie przekazać go na potrzeby powstawania kolejnych wersji TC UP, proszę o napisanie do mnie przez stronę Kontakt.

Proszę również o finansowe wsparcie projektu, zwłaszcza przez przelew tradycyjny, na podany numer konta (wtedy nie ma dodatkowych opłat ze strony pośredników) w tytule wpisując "Wsparcie TC UP"

Przy poprzedniej wersji, 7 darowizn pochodziło z Polski, a 2 były z innych krajów - to daje do myślenia, że nie ma sensu tracić czasu na inne niż Polska i Angielska wersja językowa, bo i tak nikt tego nie docenia…

Tak, czy inaczej tylko od Waszego wsparcia finansowego, zależy czy TC UP będzie nadal wydawany publicznie.

Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.6

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2022 12 31 _ 23:59:59

Jak w każdy, ostatni dzień roku od 18 lat, wracamy do Was z nową wersją: Total Commander Ultima Prime 8.6 - w niej między innymi:

"Krita", program do rysowania i edycji grafiki rastrowej, porównywalny z najlepszymi programami komercyjnymi tego typu.

Dla jeszcze większej wygody przetwarzania plików audio wideo, na pionowym pasku przycisków, dodany został "Shutter Encoder".

Katalogi kopii zapasowych, dostały nowy format nazwy: "RRRR MM DD _ GG MM SS", a intro przed instalacją poinformuje o wersji instalatora.

Aby poprawić produktywność, włączonych zostało kilka funkcji w programach "Notepad++" i "Total Commander", a narzędzie "TC UP New" zostało przetłumaczone na język Rosyjski - podziękowania dla Artura.

Data 2022 12 31, to również uruchomienie nowej wersji strony i ułatwienie możliwości wsparcia finansowego projektu, przy pomocy PayPal i Stripe (Blik, Przelewy24, Karty kredytowe, Google Pay, ...), tym samym wszelkiej możliwej formy wsparcia finansowego.

Jeśli TC UP jest użyteczny dla Ciebie, prosimy o darowiznę.

Wszystkie wymienione wyżej nowości, można zobaczyć na filmie w serwisie Youtube

Jako że data jest wyjątkowa, to wszystkiego najlepszego w nadchodzącym 2023 roku!
Robert Łajka

I na koniec… chciał bym wszystkich zaprosić do zobaczenia serialu Barbarzyńcy II, w którym miałem okazję wystąpić (na planie spędziłem 25 dni). Moja postać nazywała się Ballomar - Wojownik Markomanów - niestety, nie zostałem wymieniony w napisach, ale na poniższym filmie, można zobaczyć wszystkie ujęcia ze mną (na miniaturze jestem po prawej stronie, w czerwonym płaszczu):

Robert Łajka as Ballomar Marcomanni Warrior in Barbarians 2 Netflix

Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.5

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2022 06 30 _ 23:59:59

Total Commander Ultima Prime 8.5, pojawiła się długo oczekiwana funkcja. W instalatorze została dodana nowa karta "Kopia zapasowa TC UP", dzięki czemu możliwe jest przywracanie ważnych plików z poprzednich wersji TC UP (takich jak klucz licencyjny programu Total Commander, zapisane konta FTP / Google Drive, zakładki przeglądarki Vivaldi, czy utworzone schematy użytkownika w TC UP New, itp.)
Nowa wersja TC UP, to również nowy program do konwersji plików multimedialnych - Shutter Encoder (podziękowania dla Paul Pacifico) i wtyczka Catalog Maker (podziękowania dla Konstantin Polyakov) do tworzenia list plików i katalogów. Program TC UP Turbo został wzbogacony o nowy język - Czeski (podziękowania dla habada.l).
Jak zawsze, programy wchodzące w skład TC UP zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.
 
Zapraszamy na oficjalny kanał YouTubeTotal Commander Ultima Prime.
 
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony, związanej z tworzeniem zdjęć i filmów: RobertLajka.pl
 
Drodzy użytkownicy, kolejny raz prosimy o finansowe wsparcie projektu.

Niestety, ale darowizny które można policzyć na palcach dwóch dłoni, w ciągu 17 lat istnienia projektu, nie pokryją kosztów utrzymania serwera.
Jeśli sytuacja się nie zmieni, to z bólem sercem będziemy musieli się pożegnać z PUBLICZNYM rozwijaniem tego projektu.
Nie dość że poświęcamy swój czas, to również własne pieniądze, abyście mogli używać TC UP - robimy to już tak długo, że ciężko było by przestać, ale niewdzięczność 99,9% użytkowników TC UP jest tak ogromna, że chyba będziemy w końcu musieli powiedzieć stop...


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.4

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2022 03 31 _ 23:59:59

Total Commander Ultima Prime 8.4 skupiliśmy się głównie na rozbudowie naszego autorskiego narzędzia, do tworzenia dużej ilości katalogów i plików - TC UP New, a zwłaszcza trybu Lista, do superszybkiego tworzenia dużej ilości katalogów jednym kliknięciem.
W związku z tym, na Paskach Przycisków zostały dodane skróty uruchamiające bezpośrednio ten tryb.
Poprawione zostało również wyświetlanie Paska Przycisków na rozdzielczościach 2560 x ... i 3840 x ...
Od tej wersji, domyślnie przy kopiowaniu i przenoszeniu katalogów i plików włączona jest weryfikacja, powoduje to dłuższy czas kopiowania, jednak zapewnia bezpieczeństwo dla naszych danych (można wyłączyć tą opcję poprzez: Menu > Konfiguracja > Kopiuj/Usuń > Weryfikuj po skopiowaniu (Suma kontrolna MD5).
Dodatkowo od tej wersji w programie Total Commander, ustawione zostały nowe maski w "Narzędziu wielokrotnej zmiany" i dodane kolejne skróty klawiszowe.
Poprawione zostało wyświetlanie wpisów w menu oraz przywrócone zostały, zapowiadane kilka miesięcy temu, tłumaczenia regionalne Pasków Przycisków.
Jak zawsze, programy wchodzące w skład TC UP zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.
Wymienione nowości, można zobaczyć na oficjalnym kanale YouTubeTotal Commander Ultima Prime.
 
Drodzy użytkownicy, kolejny raz prosimy o finansowe wsparcie projektu, bez Was TC UP przestanie istnieć.
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony, związanej z tworzeniem zdjęć i filmów: RobertLajka.pl
oraz polubienia fanpageu na Facebooku: facebook.com/RobertLajkaPL
 
Dziękuję!
Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.3

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2021 12 31 _ 23:59:59

Total Commander Ultima Prime 8.3 to dalsza rozbudowa naszego autorskiego narzędzia do szybkiego tworzenia dużej ilości plików i katalogów - TC UP New. Jak zawsze, programy wchodzące w skład TC UP zostały zaktualizowane do najnowszej wersji. Wymienione nowości, można zobaczyć na oficjalnym kanale YouTubeTotal Commander Ultima Prime.
 
Drodzy użytkownicy, kolejny raz prosimy o finansowe wsparcie projektu, bez Was TC UP przestanie istnieć.
Zapraszam do odwiedzenia mojej strony, związanej z tworzeniem zdjęć i filmów: RobertLajka.pl
oraz polubienia fanpageu na Facebooku: facebook.com/RobertLajkaPL
 
Dziękuję!
Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.2

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2021 09 30 _ 23:59:59

Po pół roku, wracamy z nową wersją Total Commander Ultima Prime 8.2 Skupiliśmy się w niej, głównie na rozbudowie naszego autorskiego narzędzia do tworzenia plików i katalogów: TC UP New - zdecydowanie jest to najbardziej zaawansowany i najprostszy w obsłudze, program do jednoczesnego tworzenia, dużej ilości plików i katalogów na świecie. Na pionowym pasku przycisków został dodany skrót do narzędzia XnConvert, służącego do wsadowego przetwarzania plików graficznych. Jak zawsze, programy wchodzące w skład TC UP zostały zaktualizowane do najnowszej wersji.
Wymienione nowości, można zobaczyć na oficjalnym kanale YouTubeTotal Commander Ultima Prime.
Drodzy użytkownicy TC UP, niestety stworzenie takiego projektu wymaga ogromnej ilości czasu i generuje koszty. Bez Waszego wsparcia finansowego, dalszy rozwój projektu będzie stał pod znakiem zapytania. Przez ten półroczny okres od wydania ostatniej wersji, wsparcie dla projektu udzieliło kilka osób, za co bardzo serdecznie dziękujemy, jednak jest to za mało żeby pokryć koszty utrzymania infrastruktury. Jeśli nie jest Wam obojętny dalszy los TC UP, Prosimy o wsparcie.

Zapraszam do odwiedzenia mojej strony, związanej z tworzeniem zdjęć i filmów: RobertLajka.pl

Oraz polubienia fanpageu na Facebooku: facebook.com/RobertLajkaPL
 
Z góry dziękuję.
Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.1

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2021 03 31 _ 23:59:59

Total Commander Ultima Prime 8.1 wprowadzamy nowy, ciemny wygląd okna programu Total Commander (można go wyłączyć w dowolnym momencie, wybierając kolejno: Menu > Konfiguracja > Kolor > Tryb ciemny). W tej wersji skupiliśmy się również na rozbudowaniu funkcjonalności związanej z katalogiem "!Files" powiązanym z TC UP - zmieniła się jego ścieżka domyślna (podczas instalacji można samemu zdefiniować właściwą lokalizację), nazwa (".Files" na "!Files") oraz rozbudowane zostało menu "Lista ulubionych katalogów", które jest od teraz bardzo mocno powiązane z wspomnianym katalogiem. Od tej wersji w TC UP dostępny jest również nasz autorski program startowy dla programu Inkscape - dzięki temu, ten fantastyczny program do grafiki wektorowej jest w pełni przenośny (wszystkie pliki konfiguracyjne trzyma we własnym katalogu).
Część prac związana z przebudową wewnętrznych plików została już wykonana, dlatego zapraszam wszystkich chętnych tłumaczy do kontaktu, od przyszłej wersji będziemy starali się przywracać pełne tłumaczenia projektu.
Wymienione nowości, można zobaczyć na oficjalnym kanale YouTubeTotal Commander Ultima Prime. - zachęcam do subskrybowania, jeśli uzbiera się odpowiednia ilość subskrybentów (symboliczne 1000) - na kanale zaczną pojawiać się poradniki dotyczące obsługi projektu - myślę że odkryją przed Wami wiele opcji, o których nie mieliście pojęcia 😉
Zachęcam również do odwiedzenia osobistej strony Pawła Porwisza. Można tam znaleźć projekt Ultimate File Manager. Projekt ten jest podobny do TC UP, a mimo to nieco inny.
Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, którzy wsparli projekt od poprzedniej wersji, Wasz odzew był ogromny - nie spodziewaliśmy, się że aż tak wielu z Was wspomoże finansowo projekt TC UP.
Prosimy o dalsze wsparcie i z góry ogromnie dziękujemy.
Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 8.0

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2020 12 31 _ 23:59:59

Dziś mija dokładnie 15 lat od wydania pierwszej wersji - TC UP 1.0, która miała swoją premierę 31 grudnia 2005 roku.
W tym czasie przez projekt przewinęło się wielu ludzi, byli to programiści, pomysłodawcy i tłumacze:
Paweł Porwisz, Karol Kamiński (fenixproductions), Maciej Adamczyk (m^2), Adam Bukowiński (BuKoX), Dariusz J. Kawecki (DJK), Major Péter (Peti), Kamil Czyszczoń (Sinvar)Artem Izmaylov.
tłumacze: Chiny - Dreamy Mung, Chorwacja - Daniel Bernazza, Czechy - Martin Růžička i Vaclav Stajner oraz Petr Gasparik, Dania - Jens Sabroe Pedersen, Francja - Thierry Rodrigues, Grecja - Tampouri Bianca-Tampouris Themis, Hiszpania - Mario Ángel, Holandia - Stephan Hoek, Niemcy - Andreas Greunke, EXELBONSAI, Norwegia - Svein-Ove Urdal, Rosja - Anton Isaev i Artem Izmaylov, Rumunia - Scutelnciu Ionel, Serbia - Nikola Vukelnic, Słowacja - Michal Kabát, Szwecja - Fredrik Larsson, Turcja - Mahmut VURAL, Ukraina - Roman Yaroslavovich, Węgry - Major Péter i Molnár Balázs, Włochy - Carlo Marini i Douglas Quaid.
DZIĘKUJĘ WAM WSZYSTKIM!
Chciał bym również podziękować wszystkim autorom programów wchodzących w skład projektu, bez waszej zgody TC UP wyglądał by zupełnie inaczej.
Przełomowym dla projektu okazał się wrzesień 2007 roku, wtedy to do zespołu dołączył Paweł Porwisz - który, dzięki znakomitej znajomości instalatora NSIS - umożliwił stworzenie rozwiązań, które wcześniej były nieosiągalne. Dzięki zdolnościom programistycznym Pawła mamy w projekcie również autorskie programy, z których flagowym jest narzędzie TC UP New - do szybkiego tworzenia dużej ilości katalogów i plików.

W tym momencie w projekcie (nie licząc tłumaczy) zostały 3 osoby, Kamil Czyszczoń (Sinvar) zajmujący się stroną internetową projektu i dwie zajmujące się instalatorem i działaniem projektu - Paweł Porwisz i ja - Robert Łajka.
 
Zdajemy sobie sprawę że każdy z Was jest inny i ma różne potrzeby, dlatego staramy się tworzyć projekt TC UP tak , żeby każdy mógł dostosować wszelkie ustawienia pod siebie podczas instalacji (lub po zainstalowaniu, używając narzędzia TC UP Turbo i TC UP Integrator).
Na przestrzeni tych 15 lat staraliśmy się tworzyć coś czego sami chcielibyśmy używać, odpowiednio dobrane programy w jednym instalatorze.
Idea była i nadal jest prosta: "instalujesz system operacyjny, instalujesz TC UP i nic więcej nie potrzebujesz..."

Kontynuując tą myśl, przedstawiamy wersję: Total Commander Ultima Prime 8.0
Od tej wersji instalator będzie tworzył katalog ".Files" (zlokalizowany w %USERPROFILE%\Downloads) wraz z odpowiednimi podkatalogami, mam nadzieję że wpłynie to pozytywnie na utrzymanie porządku w segregowaniu Waszych plików.
W związku z tą nową funkcjonalnością, bardzo mocno zostało rozbudowane menu „Lista ulubionych katalogów” - dzięki temu można szybko dotrzeć do wybranych podkatalogów.
Dodatkowo, dzięki temu że TC UP ma "swoje" katalogi, mogliśmy stworzyć w pełni zautomatyzowane tworzenie kopii zapasowej najważniejszych plików projektu TC UP przy jego deinstalacji.

Wymienione nowości, można zobaczyć na oficjalnym kanale  YouTubeTotal Commander Ultima Prime. - zachęcam do subskrybowania, jeśli uzbiera się odpowiednia ilość subskrybentów (symboliczne 1000) - na kanale zaczną pojawiać się poradniki dotyczące obsługi projektu - myślę że odkryją przed Wami wiele opcji, o których nie mieliście pojęcia 😉

Zachęcam również do odwiedzenia osobistej strony Paweła Porwisza. Można tam znaleźć projekt Ultimate File Manager. Projekt ten jest podobny do TC UP, a mimo to nieco inny.

Dziękujemy WSZYSTKIM DARCZYŃCOM, którzy przez te wszystkie lata wsparli projekt.
Jednak w ciągu tych 15 lat, sumy wpłat które od Was otrzymaliśmy nie pokryły nawet 5 letnich opłat związanych z utrzymaniem serwera i domeny, nie licząc już innych kosztów - wszystko utrzymuję z własnych środków, lubię rozwijać ten projekt i poświęcać na to swój czas, ale nie stać mnie by ciągle ponosić koszty utrzymania, dlatego jeśli uważacie że projekt jest dla Was użyteczny, proszę o wsparcie finansowe projektu.
Bez Waszego wsparcia, dalszy rozwój projektu będzie stał pod znakiem zapytania...
 
I na koniec:
Szczęśliwego nowego roku!
Niech rok 2021, będzie lepszy niż ten historyczny 2020...

Do następnej wersji PRZYJACIELE...
Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 7.9

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2020 09 30 _ 23:59:59

Total Commander Ultima Prime 7.9 zawiera nowy program - Media Player Classic Black Edition. To odtwarzacz multimedialny z wbudowanymi kodekami, który może odtwarzać praktycznie wszystkie formaty audio i wideo.
W tej wersji skupiliśmy się na menu „Lista ulubionych katalogów” (pozwoli to na szybsze otwarcie najczęściej używanych katalogów). Spędziliśmy dużo czasu nad optymalizacją, czego wynikiem jest mniejszy rozmiar instalatora, bez utraty jego funkcjonalności.
Kontynuujemy zmiany w wewnętrznych plikach konfiguracyjnych, z tego powodu część projektu jest dostępna w pełni tylko w języku Polskim i Angielskim - jest to sytuacja TYMCZASOWA. Kiedy wszystkie zmiany zostaną wprowadzone, będziemy starać się wrócić do pełnego tłumaczenia wszystkich wspieranych języków.
 
Wymienione nowości, można zobaczyć na oficjalnym kanale YouTubeTotal Commander Ultima Prime. - zachęcam do subskrybowania, jeśli uzbiera się odpowiednia ilość subskrybentów - na kanale zaczną pojawiać się poradniki dotyczące obsługi projektu. Zależy to tylko od Was, więc subskrybujcie kanał.
 
Zachęcam również do odwiedzenia osobistej strony Pawła Porwisza (współtwórcy projektu TC UP). Można tam znaleźć projekt Ultimate File Manager. Projekt ten jest podobny do TC UP, a mimo to nieco inny.
 
Drodzy użytkownicy TC UP, proszę o wsparcie finansowe projektu. Niestety, stworzenie takiego projektu wymaga ogromnej ilości czasu i generuje koszty. Bez Waszego wsparcia finansowego, dalszy rozwój projektu będzie stał pod znakiem zapytania.
Nawet najmniejsza darowizna będzie wspaniałym wsparciem.
 
Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 7.8

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2020 04 30 _ 23:59:59

Total Commander Ultima Prime 7.8 zawiera dwa nowe programy - SMPlayer, to odtwarzacz multimedialny z wbudowanymi kodekami, który może odtwarzać praktycznie wszystkie formaty audio i wideo (zastąpi program Light Alloy, który nie jest już rozwijany) oraz HandBrake, program do konwersji plików wideo z dowolnego formatu na wybrane nowoczesne, szeroko obsługiwane kodeki (program działa tylko na systemach x64).
Kontynuując podstawowe zmiany rozpoczęte w poprzedniej wersji TC UP, usunięte zostały programy, które nie są już rozwijane lub zostały zastąpione w inny sposób w projekcie - są to: Angel Writer, Free Download Manager, HateML, Light Alloy, Unlocker, VirtualDub, StatBar, Tail for Win32, TightVNC.
Menu „Lista ulubionych katalogów” zostało zaktualizowane o wiele nowych wpisów, a na "Pionowym Pasku Przycisków" zostały dodane skróty do „Programy” i „Narzędzia”. Dzięki temu, szybciej dotrzemy do najczęściej odwiedzanych katalogów i jeszcze łatwiej uruchomimy ulubione programy. Zaktualizowane zostały również pozostałe paski przycisków, m. in. dodany został nowy przycisk „Uśpij komputer”.

Zaktualizowana została funkcja wyświetlającą zaawansowane informacje na pasku tytułowym programu Total Commander, oraz zmienione zostało kilka opcji i naprawione problemy z wcześniejszych wersji w wewnętrznych plikach konfiguracyjnych, z tego powodu część projektu jest dostępna w pełni tylko w języku Polskim i Angielskim - jest to sytuacja TYMCZASOWA. Kiedy wszystkie zmiany zostaną wprowadzone, będziemy starać się wrócić do pełnego tłumaczenia wszystkich wspieranych języków.
Wymienione nowości, można zobaczyć na oficjalnym kanale YouTubeTotal Commander Ultima Prime - zachęcam do subskrybowania, jeśli uzbiera się odpowiednia ilość subskrybentów - na kanale zaczną pojawiać się poradniki dotyczące obsługi projektu.

Zachęcam również do odwiedzenia osobistej strony Pawła Porwisza (współtwórcy projektu TC UP). Można tam znaleźć projekt Ultimate File Manager. Projekt ten jest podobny do TC UP, a mimo to nieco inny.

I na koniec...
Drodzy użytkownicy TC UP, proszę o wsparcie finansowe projektu. Niestety, stworzenie takiego projektu wymaga ogromnej ilości czasu i generuje koszty. Bez Waszego wsparcia finansowego, dalszy rozwój projektu będzie stał pod znakiem zapytania.
Nawet najmniejsza darowizna będzie wspaniałym wsparciem.
Robert Łajka


Nowa Wersja - Total Commander Ultima Prime 7.7

Opublikowane przez: Robert Łajka - 2019 12 31 _ 23:59:59

Drodzy użytkownicy TC UP!

Po kilku miesiącach przerwy z dumą przedstawiamy nową wersję projektu Total Commander Ultima Prime 7.7 oraz nową wersję oficjalnej strony (która będzie sukcesywnie rozwijana).
W najnowszej odsłonie projektu Total Commander Ultima Prime dodaliśmy przeglądarkę Vivaldi - naszym zdaniem najlepszą przeglądarkę internetową jaka kiedykolwiek została stworzona. Od wyglądu aż po sposób interakcji z użytkownikiem, każdy aspekt przeglądarki może być zmieniony i dostosowany. To użytkownik ma kontrolę. Idea przyświecająca przeglądarce jest bardzo podobna do TC UP.
Do najnowszej wersji TC UP dodaliśmy również program Captura (pozwala on na nagrywanie tego co dzieje się na pulpicie oraz robienie zrzutów ekranu), narzędzie Space Sniffer (służy do szybkiego sprawdzania zajętego miejsca na dyskach twardych) oraz wtyczkę Diskinternals Reader (daje dostęp do partycji i obrazów dysków).
W nowej wersji naprawiono zauważone błędy oraz problemy. Między innymi naprawiono problem z powiązaniami plików w systemie Windows 10 oraz ich przypinaniem na pasku zadań Windows. Menedżer plików Total Commander wzbogacił się o pionowy pasek przycisków z odpowiednio skonfigurowanymi skrótami, a istniejące paski przycisków zostały ulepszone.
Wiele czasu i pracy włożono w narzędzie TC UP New, które służy do szybkiego tworzenia katalogów i plików. Dzięki wielu fundamentalnym zmianom tworzenie dużej ilości katalogów i plików jest jeszcze szybsze i bardziej intuicyjne. Jak zwykle programy i wtyczki wchodzące w skład projektu zostały zaktualizowane do najnowszych wersji.
 
Kochani, prosimy o wsparcie projektu i zapraszamy do subskrybowania oficjalnego kanału YouTube - jeśli będzie zainteresowanie, to zaczną się na nim pojawiać poradniki dotyczące TC UP, ale musimy wiedzieć że jest dla kogo poświęcać czas.
 
Na sam koniec, informacja dla tłumaczy - moi drodzy, nie zapomniałem o Was - ale w projekcie będzie jeszcze kilka zmian - dlatego nie było sensu, żebyście tłumaczyli coś, co może się jeszcze zmienić. Jak wszystko będzie gotowe - odezwę się do Was.
Proszę tylko o potwierdzenie na maila, którzy tłumacze są nadal aktywni, tak żebym wiedział w jakich językach musi być przygotowana strona.
 
Szczęśliwego nowego roku!


15091833
Users Today : 124
Total Users : 15091833
Views Last 7 days : 2008
Total views : 60219969
Who's Online : 0
softpedia 100 cleanRobertLajka.plMEGAModula - Best WordPress plugin for display Images
TC UP Team _ 2005 - 2024