Total Commander Ultima Prime - One For All

Wersja 8.9 _ 2024 01 01

Dodanie tworzenia kopii zapasowej i możliwości jej przywrócenia, dla wszystkich ustawień i programów wchodzących w skład projektu TC UP, tak aby użytkownik przy instalacji nowej wersji mógł zachować własną konfigurację.

Dodanie programu do edycji napisów w filmach "Subtitle Edit".

Dodanie narzędzia "TC UP Opener" do otwierania odpowiedniego programu, dla danego rozszerzenia.

Dodanie wtyczki do przesyłania plików na serwis "MEGA".

Dodanie w narzędziu "TC UP New", dla trybu Lista, podziału na katalogi.

Dodanie opcji porównywania plików w programie "Notepad++" bezpośrednio z poziomu programu "Total Commander".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.30.2533).

Aktualizacja programu "Ant Movie Catalog" do najnowszej wersji 4.2.3).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.4.2).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.7.3).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.3.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.55).

Aktualizacja programu "Krita" do najnowszej wersji (8.5.6).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.10).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (2.1).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.6).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.6.2).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (17.7).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.492.0 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (11.02).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (6.5.3206.48).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.2.0).

Aktualizacja programu "XnView MP" do najnowszej wersji 1.6.3).

Aktualizacja narzędzia "XnConvert" do najnowszej wersji (1.99).

Usunięcie programu "HxD".

Usunięcie programu "Subtitle Workshop".

Usunięcie programu "WinMerge".

Usunięcie narzędzia "Open File shell for TC".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.8 _ 2023 09 01

Dodanie programu do podglądu i edycji plików graficznych "XnView MP" - podziękowania dla Pierre Gougelet.

Przygotowanie w instalatorze nowego systemu Kopii zapasowej, który w przyszłych wersjach będzie służył do przywracania ustawień użytkownika.

Ulepszenie możliwości kopiowania plików, podczas tworzenia projektu w narzędziu "TC UP New".

Odświeżenie Informacji wyświetlanych we własnych kolumnach: Info, Audio, Video, Foto w programie "Total Commander".

Odświeżenie informacji wyświetlanych dla miniatur plików multimedialnych (Audio, Video, Foto) w programie "Total Commander".

Ulepszenie podglądu plików multimedialnych w programie "Total Commander".

Dodanie możliwości wyświetlania miniatur dla plików: .pdf, .djvu, .cbt, .cbz, .cbr, .cb7, .tga w programie "Total Commander".

Dodanie możliwości podglądu plików: .ai, .azw, .azw3, .cb7, .cbt, .cbr, .cbz, .chm, .djv, .djvu, .epub, .fb2, .fb2z, .fbz, .kf8, .mobi, .pdb, .pdf, .prc, .tcr, .xps, .zfb2 w programie "Total Commander".

Dodanie nowej maski w "Narzędziu wielokrotnej zamiany", w programie "Total Commander".

Włączenie szybszego usuwania plików w programie "Total Commander".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.11.2435).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.3.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.6.6).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.3).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.54).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.9).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.5.6).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.5.4).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (17.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.45.3 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (11.01).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (62.3105.45).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.1.1).

Aktualizacja narzędzia "XnConvert" do najnowszej wersji (1.98).

Usunięcie programu "XnView Classic".

Usunięcie narzędzia "Revelation".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.7 _ 2023 04 30

Podział instalatora na dwa pliki, aby TC UP można było łatwiej oczyścić z FAŁSZYWYCH oskarżeń rzucanych przez niektóre programy antywirusowe.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.11.2429).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.3.0).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.6.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.42).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.53.1).

Aktualizacja programu "Krita" do najnowszej wersji (5.1.5).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.6).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.5.2).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.5.2).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (17.0).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.41.7 C).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (6.0.2979.15).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.1.0).

Aktualizacja programu "WinMerge" do najnowszej wersji (2.16.28).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.51.2).

Usunięcie programu "Universal Extractor".

Usunięcie narzędzia "HFS".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.6 _ 2022 12 31

Dodanie programu do tworzenia i edycji grafiki rastrowej "Krita".

Dodanie programu "Shutter Encoder" do pionowego paska przycisków.

Zmiana formatu nazwy katalogów kopii zapasowej na: "RRRR MM DD _ GG MM SS".

Dodanie wyświetlania wersji instalatora w intro.

Dodanie wtyczki "NppToolBucket" w programie "Notepad++" do wyszukiwania i zamiany wpisów w wielu liniach.

Włączenie w programie "Notepad++" opcji edycji wieloliniowej (Ctrl+klik).

Włączenie w programie "Total Commander" jako domyślnej, opcji "Rozpakuj każde archiwum do oddzielnego podkatalogu".

Dodanie Rosyjskiego tłumaczenia narzędzia "TC UP New" - podziękowania dla Artura.

Nowa wersja strony internetowej - "tcup.pl"

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.10 Build 2418).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.2.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.6).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.34-4930).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.2.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.52).

Aktualizacja programu "MirandaNG" do najnowszej wersji (0.96.1 build #24556).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.5.3).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (2.0 Portable).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.4.7).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.5.0).

Aktualizacja programu "Recuva" do najnowszej wersji (1.53.2083).

Aktualizacja programu "ShutterEncoder" do najnowszej wersji (16.6).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.37.3 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (10.52).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.6.2867.50).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (5.0.0.0).

Aktualizacja programu "WinMerge" do najnowszej wersji (2.16.24.0).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.51.1).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.4).

Aktualizacja narzędzia "Magnifixer" do najnowszej wersji (10.2).

Aktualizacja narzędzia "Putty" do najnowszej wersji (0.78).

Aktualizacja narzędzia "XnConvert" do najnowszej wersji (5.03 Build 2392).

Usunięcie programu "GIMP"

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.5 _ 2022 06 30

Dodanie w instalatorze, nowej karty "Kopia zapasowa TC UP" - do przywracania ważnych plików z poprzedniej instalacji.

Dodanie programu do konwersji plików audio i wideo "Shutter Encoder" - podziękowania dla Paul Pacifico.

Dodanie wtyczki "Catalog Maker" do tworzenia listy plików i katalogów - podziękowania dla Konstantin Polyakov.

Dodanie czeskiego tłumaczenia "TC UP Turbo" - podziękowania dla habada.l.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.03 Build 2392).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji 5.5.5).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji 7.24-4770).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.51.1).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji 1.6.3.0).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji 4.4.3.1).

Aktualizacja programu "SumatraPDF" do najnowszej wersji (5.5.4).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.31.5 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji 10.50 RC4).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji 1.25.9).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.3.2679.61).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.51.0).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (83.2).

Aktualizacja narzędzia "Colormania" do najnowszej wersji (12.1).

Usunięcie programu HandBrake

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.4 _ 2022 03 31

Dodanie na Paskach Przycisków nowego skrótu do trybu Lista w "TC UP New".

Rozbudowa narzędzia do szybkiego tworzenia katalogów i plików "TC UP New" o bardziej zaawansowany tryb Lista.

Poprawa wyświetlania Paska Przycisków na rozdzielczościach 2560 x … i 3840 x …

Włączenie domyślnie weryfikacji przy kopiowaniu - Można wyłączyć przez: Menu > Konfiguracja > Kopiuj/Usuń > Weryfikuj po skopiowaniu (Suma kontrolna MD5).

Dodane nowe skróty klawiszowe:

Shift+E - Zaznacz rozszerzenie

Ctrl+Shift+E - Odznacz rozszerzenie

Shift+A - Zaznacz wszystko

Ctrl+Shift+A - Odznacz wszystko

Shift+D - Zaznacz wszystkie katalogi

Ctrl+Shift+D - Odznacz wszystkie katalogi

Shift+F - Zaznacz wszystkie pliki

Ctrl+Shift+F - Odznacz wszystkie pliki

Dodane nowe maski w "Narzędziu wielokrotnej zmiany".

Poprawa wyświetlania wpisów w menu.

Przywrócenie tłumaczeń regionalnych dla Pasków Przycisków.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.02 Build 2369).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.1.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.5.4).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.20-4700).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.1.2).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.50).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.13.1).

Aktualizacja programu "Media Player Classic Black Edition" do najnowszej wersji (1.6.1.6845).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.3.3).

Aktualizacja programu "Recuva" do najnowszej wersji (1.53.2074).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.28.5 C).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.1.2567.73).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.3 _ 2021 12 31

Rozbudowa narzędzia do tworzenia katalogów "TC UP New".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (5.01 Build 2358).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.1.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.16-4650).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.1.1).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.6.0.6767).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.9.0 Portable).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.1.9.3).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.9).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.25.8 C).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (5.0.2497.32).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (4.0.0.0).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.50.4).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.2 _ 2021 09 30

Dodanie narzędzia "XnConvert" do pionowego paska przycisków.

Rozbudowa narzędzia do tworzenia katalogów "TC UP New".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2254).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.0.4).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.5.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.10-4540).

Aktualizacja programu "Inkscape" do najnowszej wersji (1.1).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.49)

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.96.1 alpha build #24187).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.5.8.6302).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (8.1.4).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.8).

Aktualizacja programu "SumatraPDF" do najnowszej wersji (3.3.3).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.21.8 C).

Aktualizacja programu "Total Commander" do najnowszej wersji (10.00).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (4.2.2406.52).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.50.1).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.1 _ 2021 03 31

Dodany ciemny tryb kolorystyczny dla programu Total Commander.

Zmiana domyślnej ścieżki i nazwy dla katalogu plików programów z ".Files" na "!Files".

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Napisanie i dodanie startera dla programu Inkscape.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2242).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (3.0.0).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.5.1).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (7.00-4400).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.47).

Aktualizacja programu "MPC-BE" do najnowszej wersji (1.5.6.6000).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.9.5).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.4.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.16.8P).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.7.2218.52).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.5).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 8.0 _ 2020 12 31

Tworzenie katalogu ".Files" z podkatalogami podczas instalacji.

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Tworzenie automatycznej kopii zapasowej ważnych plików podczas deinstalacji.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2239).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.31-4265).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.9.1).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.3.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.13.6 P).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.5.2115.81).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (3.0.0.1).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.4).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.0.8).

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 7.9 _ 2020 09 30

Dodanie programu do odtwarzania plików wideo "Media Player Classic Black Edition".

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Optymalizacja rozmiaru instalatora.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.70 Build 2231).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (2.4.2).

Aktualizacja programu "HandBrake" do najnowszej wersji (1.3.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.4.3).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.31-4265).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji (2.46).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.12).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.8.15).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.9).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.10.5 P).

Aktualizacja programu "Universal Extractor" do najnowszej wersji (2.0.0 RC 3).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji (1.24-Update7).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.3.2022.47).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (3.0.0.0).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.3).

Usunięcie programu "SMPlayer".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 7.8 _ 2020 04 30

Dodanie programu do odtwarzania plików wideo "SMPlayer".

Dodanie programu do konwersji plików wideo "HandBrake".

Rozbudowa menu "Lista ulubionych katalogów".

Dodanie nowych skrótów do "Programów" i "Narzędzi" na "Pionowym Pasku Przycisków".

Dodanie przycisku "Uśpij komputer" na "Pasku przycisków".

Poprawa wszystkich "Pasków przycisków".

Dodanie nowych możliwości wyświetlania informacji na pasku tytułowym programu "Total Commander".

Bardzo dużo zmian i poprawek w wewnętrznych plikach konfiguracyjnych projektu.

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.60 Build 2180).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.4.1).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.24-4120).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji 2.44).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.11).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.8.14).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.8.6).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.2.5).

Aktualizacja programu "SumatraPDF" do najnowszej wersji (3.2).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.5.3 P).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji (1.24 Update6).

Aktualizacja programu "Vivaldi" do najnowszej wersji (3.0.1874.33).

Aktualizacja programu "WinContig" do najnowszej wersji (2.4.0.3).

Aktualizacja programu "WinMerge" do najnowszej wersji (2.16.4.0).

Aktualizacja narzędzia "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.0.4).

Aktualizacja narzędzia "HFS" do najnowszej wersji (2.3m).

Aktualizacja narzędzia "PuTTy" do najnowszej wersji (0.73).

Usunięcie programu "Angel Writer".

Usunięcie programu "Free Download Manager".

Usunięcie programu "HateML".

Usunięcie programu "Light Alloy".

Usunięcie programu "Unlocker".

Usunięcie programu "VirtualDub".

Usunięcie narzędzia "StatBar".

Usunięcie narzędzia "Tail for Win32".

Usunięcie narzędzia "TightVNC".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


Wersja 7.7 _ 2019 12 31

Dodanie najlepszej przeglądarki internetowej "Vivaldi" - podziękowania dla Christian Dysthe za zgodę na dodanie programu do projektu.

Dodanie programu do nagrywania pulpitu "Captura" - podziękowania dla Mathew Sachin za zgodę na dodanie programu do projektu.

Dodanie narzędzia do szybkiego pokazywania zajętego miejsca na dyskach "Space Sniffer" - podziękowania dla Umberto Uderzo za zgodę na dodanie programu do projektu.

Dodanie wtyczki do obsługi plików Linux "Diskinternals Reader for TC" - podziękowania dla Eugene Kharinsky i szefa za zgodę na dodanie wtyczki do projektu.

Naprawa problemu z powiązaniami w Windows 10.

Dodanie Pionowego Paska Przycisków.

Poprawa istniejących Pasków Przycisków.

Dodanie nowych możliwości w narzędziu do szybkiego tworzenia plików i katalogów "TC UP New".

Aktualizacja programu "AIMP" do najnowszej wersji (4.60 Build 2161).

Aktualizacja programu "Audacity" do najnowszej wersji (2.3.3).

Aktualizacja programu "HomeBank" do najnowszej wersji (5.2.8).

Aktualizacja programu "HWiNFO" do najnowszej wersji (6.20-4030).

Aktualizacja programu "KeePass" do najnowszej wersji 2.43).

Aktualizacja programu "Miranda NG" do najnowszej wersji (0.95.10.2).

Aktualizacja programu "MyPhoneExplorer" do najnowszej wersji (1.8.12).

Aktualizacja programu "Notepad++" do najnowszej wersji (7.8.2).

Aktualizacja programu "qBittorrent" do najnowszej wersji (4.2.1).

Aktualizacja programu "TeamViewer" do najnowszej wersji (15.0.8397 P).

Aktualizacja programu "Universal Extractor" do najnowszej wersji (2.0.0 RC 2).

Aktualizacja programu "VeraCrypt" do najnowszej wersji (1.24).

Aktualizacja programu "XnView" do najnowszej wersji (2.49.2).

Aktualizacja programu "ADWCleaner" do najnowszej wersji (8.0.0).

Usunięcie programu "Opera".

Usunięcie narzędzia "WinDir Stat".

Aktualizacja wtyczek do najnowszych wersji.

Poprawa błędów.


15091832
Użytkowników dzisiaj : 123
Wszystkich użytkowników : 15091832
Ostatni tydzień : 2007
Wszystkich wyświetleń : 60219968
Online : 0
softpedia 100 cleanRobertLajka.plMEGAModula - Najlepsza wtyczka WordPress do wyświetlania Obrazków
TC UP Team _ 2005 - 2024